Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Ebrill
 

Clod Cenedlaethol i glerc llywodraethwyr o Wynedd

Glan y Mor
Cyflwyno gwobr i Anwen Bumby

Mae clerc corff llywodraethol ysgol uwchradd o Wynedd wedi dod i’r brig mewn cystadleuaeth Cymru gyfan ar gyfer “clercod eithriadol”.

Gwobrwywyd Anwen Bumby, sy’n glerc corff llywodraethol Ysgol Glan y Môr, Pwllheli mewn cystadleuaeth ar gyfer ysgolion ar draws Cymru – gan ddod yn ail o blith holl glercod cyrff llywodraethol ysgolion Cymru.

“Rwy’n hynod falch o fod wedi derbyn y wobr yma,” meddai Anwen.

“Daeth cynrychiolwyr o gorff Llywodraethwyr Cymru i’r ysgol rai misoedd yn ôl i holi am fy ngwaith, ond doeddwn i ddim wedi meddwl y byddwn i’n ennill unrhyw wobr. Roedd clywed fy mod wedi fy newis yn sioc i mi a dweud y lleiaf .”

Derbyniodd Anwen ei gwobr a ddyfarnwyd gan gorff “Llywodraethwyr Cymru” gan Weinidog Addysg Llywodraeth y Cynulliad, Jane Hutt mewn seremoni a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Llandrindod.

Diben y gwobrwyon yw dathlu cyfraniad clercod i effeithlonrwydd cyrff llywodraethu ac wrth wneud hyn, eu hannog i ddatblygu eu rôl a  gwella’r gefnogaeth y maent yn gallu ei gynnig i’w cyrff llywodraethu.

Mae Anwen, sydd wedi gweithio ar staff gweinyddol Ysgol Glan y Môr ers 20 mlynedd wedi bod yn glerc llywodraethwyr yr ysgol am yr un cyfnod, ac mae’n chwarae rôl allweddol yn ôl Pennaeth Ysgol Glan y Môr, Menai Jones.

“Mae Anwen yn rhan annatod o wead Ysgol Glan y Môr ac rydan ni i gyd yn hynod falch o’i llwyddiant. Mae Anwen wedi rhoi gwasanaeth teilwng eithriadol i’r ysgol dros nifer o flynyddoedd,” meddai.

Nododd y Cynghorydd Liz Saville Roberts, Arweinydd Portffolio Addysg Cyngor Gwynedd:

“Mae cyrff llywodraethol Gwynedd yn chwarae rôl hollbwysig yn llwyddiant ein hysgolion cynradd ac uwchradd. Mae clerc corff llywodraethol yn gallu gwneud gwahaniaeth eithriadol i’r ffordd mae ysgol yn llwyddo a datblygu.

“Braf gweld fod gwaith diflino staff llywodraethol ysgolion yn cael eu cydnabod mewn gwobrwyon cenedlaethol a llongyfarchiadau mawr i Anwen ac Ysgol Glan y Môr ar eu llwyddiant. Mae’r gydnabyddiaeth genedlaethol yma yn tanlinellu ei hymrwymiad i’w gwaith.”

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 06/04/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]