Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Ebrill
 

Dathlu 15 mlynedd o warchod bywyd gwyllt ar Y Foryd

Gwarchodfa Natur Leol y Foryd
Gwarchodfa Natur Leol y Foryd

Ers ei sefydlu yn 1994, mae nifer o wirfoddolwyr a mudiadau lleol wedi bod yn cydweithio gyda Chyngor Gwynedd i reoli Gwarchodfa Natur Leol Y Foryd. Mae’r warchodfa, sydd wedi ei sefydlu ym Mae’r Foryd i’r de-orllewin o Gaernarfon, yn safle pwysig i adar cynhenid a mudol, gydag adar fel y chwiwell yn heidio yno yn eu miloedd yn ystod y gaeaf o wledydd oerach fel Gwlad yr Iâ.

I ddathlu 15 mlynedd o ddynodi’r bae fel Gwarchodfa Natur Leol, mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn cydweithio gyda Chyngor Cefn Gwlad Cymru i godi mainc arbennig ar y safle. Mae’r faint sydd wedi ei llunio ar ffurf cwch wedi ei lleoli ar y llecyn parcio a phicnic anffurfiol ar lannau dwyreiniol y bae. Mae’r fainc hefyd yn nodwedd drothwy er mwyn hysbysu ymwelwyr eu bod wedi cyrraedd y safle.

Mae’r Foryd yn gyrchfan boblogaidd gan drigolion lleol ac ymwelwyr i’r ardal, ac mae ysgolion lleol a grwpiau addysgol eraill yn ymweld yn rheolaidd. Yn ddiweddar, mae disgyblion Ysgol Talysarn wedi bod yn ymweld â’r safle i astudio’r bywyd gwyllt a thirlun arfordirol arbennig gyda Haydn Hughes,  Warden Cefn Gwlad Cyngor Gwynedd, a Bryn Griffiths, Swyddog Bioamrywiaeth gyda’r Cyngor.

“Mae’n braf gweld plant a phobl ifanc yr ardal leol yn dod yma ac yn cymryd gwir ddiddordeb yn y bywyd gwyllt, ac yn dangos pryder tros ddyfodol ein byd naturiol,” meddai Haydn.

“Pa ffordd well i atgyfnerthu gwersi’r dosbarth trwy ymweld â safle i weld tros eu hunain trwy sylwi, cael ychydig o antur a chwarae?”

Yn safle poblogaidd i ymlacio a mynd am dro gan drigolion lleol ac ymwelwyr i’r ardal, mae’r Foryd yn cynnwys cuddfan gwylio adar sydd at ddefnydd pawb. Er mwyn defnyddio’r guddfan, cysylltwch gyda Haydn Hughes, y Warden Cefn Gwlad ar 01286 679841

Mae’r Foryd ar agor pob diwrnod o’r flwyddyn, a gallwch ymweld â’r safle trwy ddilyn yr arwyddion gwarchodfa natur brown a gwyn (llun hwyaden) o gyfeiriad Caernarfon neu Landwrog.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 06/04/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]