Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Ebrill
 

Tenantiaid yn pleidleisio o blaid trosglwyddo

Ateb cwestiynau - Beth sydd yn digwydd nesaf ?

Mewn pleidlais gudd fis Mawrth 2009 fe bleidleisiodd tenantiaid y Cyngor o blaid trosglwyddo tai i Gartrefi Cymunedol Gwynedd, cymdeithas tai newydd leol a dielw.

Bydd Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn anelu i gymryd tai’r Cyngor drosodd yn swyddogol o fewn 12 mis wedi’r bleidlais, gan ryddhau rhaglen welliannau i dai werth £136 miliwn yn ystod y pum mlynedd gyntaf ar ôl trosglwyddo. Bydd hyn yn dod a thai i Safon Ansawdd Tai Cymru.

Pryd fydd trosglwyddo yn cymryd lle?
Y bwriad yw y bydd trosglwyddo swyddogol o berchnogaeth a rheolaeth tai’r Cyngor i Gartrefi Cymunedol Gwynedd yn digwydd o fewn 12 mis i’r bleidlais. Hyd nes hynny bydd y Cyngor yn parhau i fod yn berchen a rheoli cartrefi tenantiaid.
 
Pryd fydd y gwaith yn dechrau ar gartrefi tenantiaid?
Mae atgyweiriadau a gwelliannau wedi eu cynllunio i ddechrau'r diwrnod cyntaf wedi trosglwyddo. Bydd Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn ymgynghori â thenantiaid ar y gwaith fydd yn digwydd i’w cartrefi. Ni all y rhaglen waith ddigwydd dros nos ac mae amserlen o bryd y bydd gwaith yn cael ei wneud yn cael ei gynllunio.

Beth sy’n digwydd tu ôl i’r llenni?
Mae’r gwaith yn mynd ymlaen i sicrhau bod trosglwyddo yn rhedeg yn llyfn. Yn y misoedd sydd i ddod bydd rhaglen ariannu atgyweiriadau a gwelliannau Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn cael ei gwblhau gan fanciau a chymdeithasau adeiladu. Bydd trefniadau a systemau newydd yn cael eu rhoi mewn lle a bydd staff yn cael yr hyfforddiant angenrheidiol.

Pwy fydd yn sicrhau fod Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn cadw eu haddewidion?
Cyn y gall  trosglwyddo ddigwydd rhaid i Gartrefi Cymunedol Gwynedd gael ei gofrestru gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, y rheoleiddiwr ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yng Nghymru. Bydd strwythur y corff newydd, trefniadau cyllido, a strwythur uwch reolwyr yn cael eu hystyried cyn y bydd cofrestru yn gallu cael ei gwblhau. 

A fydd Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn cynhyrchu cytundebau tenantiaeth newydd?
Unwaith bydd trosglwyddo wedi ei gwblhau bydd Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn anfon cytundeb tenantiaeth newydd allan, fel yr un ar gefn y ddogfen ymgynghori ffurfiol a dderbyniodd tenantiaid yn ystod y cyfnod cyn y bleidlais

Beth fydd yn digwydd i staff tai'r Cyngor?
Bydd tenantiaid yn parhau i weld yr un wynebau cyfarwydd oherwydd bydd staff y gwasanaeth tai yn trosglwyddo i Gartrefi Cymunedol Gwynedd. Y prif wahaniaeth yw y byddent yn gallu darparu gwasanaeth o’r safon y mae tenantiaid wedi bod yn galw amdano gan na fydd Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn wynebu yr un anawsterau ariannol â’r Cyngor ac yn gallu dod a thai i Safon Ansawdd Tai Cymru.

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 02/04/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]