Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Trafnidiaeth a Strydoedd > Ffyrdd, Priffyrdd, Palmentydd
 

Strydoedd a ffyrdd

Ffordd fawr


Twll yn y ffordd
Rhowch wybod i ni am dwll yn wyneb y ffordd drwy gwblhau’r ffurflen adrodd ar-lein:


Golau stryd
 
Os oes golau stryd yn achosi perygl oherwydd fod gwifrau trydanol yn y golwg, cysylltwch â ni ar unwaith drwy ffonio 01766 771000. 

I adrodd am olau stryd sydd ddim yn gweithio, e.e. y golau ddim yn dod ymlaen / ymlaen drwy’r amser, cwblhewch y ffurflen adrodd ar-lein: 


Palmant wedi malu
Os oes palmant wedi malu ac yn achosi perygl o faglu, rhowch wybod i ni drwy gwblhau’r ffurflen adrodd ar-lein:


Glendid stryd / toiledau cyhoeddus
Os am adrodd am broblem glendid ar y stryd neu broblem gyda thoiled cyhoeddus, ewch i’r adran Cadw Gwynedd yn Daclus.


Unrhyw broblem arall gyda wyneb y ffordd / ochr y ffordd
I adrodd am broblemau gydag unrhyw un o'r canlynol sy’n effeithio ar wyneb y ffordd neu ar ochr y ffordd cysylltwch â ni ar 01766 771000:

 • pyllau dŵr
 • mwd / baw / dail ar y ffordd sy'n beryglus
 • hylif wedi ei golli
 • coed neu ganghennau wedi syrthio ar y ffordd
 • arwyddion ffyrdd diffygiol (ag eithrio arwyddion brown twristiaeth ble dylech gysylltu â'r atyniad y mae'r arwydd yn cyfeirio ato)
 • problem gyda wal ar ochr y ffordd neu wal sy’n cynnal y ffordd
 • damwain ar y ffordd (er mwyn i ni allu glanhau unrhyw lanast a all fod yn beryglus) 
 • anifail wedi marw ar y ffordd
 • gwaith haearn
 • goleuadau traffig parhaol (gyda goleuadau traffig dros dro - ffoniwch y rhif ffôn sydd ar yr arwydd ger y goleuadau traffig)
 • ffens / rhwystrau diogelwch
 • marciau ffordd wedi gwisgo / ddim yn eglur
 • tirlithriad
 • unrhyw broblem gyda phontydd
 • llygaid cath sy’n rhydd ar y ffordd
 • unrhyw broblem gyda gwli


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 15/04/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]