Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Ymgyrch ‘Deg i’w Blasu’ – Cymorth i ddod o hyd i lyfr da

Susie Williams yn derbyn ei wobr gan Jane Williams o lyfrgell Nefyn
Susie Williams yn derbyn ei wobr gan Jane Williams o lyfrgell Nefyn

Gan ei bod yn anodd dod o hyd i lyfr da weithiau, penderfynodd Wasanaeth Llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd gynnal cystadleuaeth arbennig a fyddai’n annog defnyddwyr llyfrgelloedd Gwynedd i ddarllen llyfrau na fyddent wedi ystyried eu darllen o’r blaen.

Gofynnodd Wasanaeth Llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd i staff llyfrgelloedd ac aelodau clybiau darllen ar draws y sir i lunio rhestr o lyfrau fel rhan o ymgyrch “Deg i’w Darllen”, a chynhaliwyd cystadleuaeth fel rhan o’r fenter ar gyfer rheini oedd yn barod i nodi eu barn am bedwar o’r llyfrau.

Yn dilyn ymgyrch ddarllen lwyddiannus “Deg i’w Blasu”, enillydd y brif wobr sef pryd o fwyd mewn bwyty yng Ngwynedd yw Mrs Susie Williams o Forfa Nefyn. Mae Mrs Williams yn ddefnyddiwr rheolaidd Llyfrgell Nefyn.

Dywedodd Mrs Williams: “Dwi’n ddarllenydd brwd ac mae cael ymgyrch fel hyn yn wych - mae’n gymorth i dynnu sylw at lyfrau na fyddwn o reidrwydd yn meddwl eu dewis fy hun. Mae bob amser yn braf cael llyfrau wedi eu cymeradwyo gan ddarllenwyr eraill.

         
“Roedd ennill y brif wobr yn hollol annisgwyl ac rwy’n edrych ymlaen at drefnu noson allan arbennig i’r teulu pan fydd y tymor wyna wedi dod i ben.” 

Derbyniodd pedwar o ddarllenwyr eraill wobr gysur.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 01/04/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]