Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Iechyd da a chreadigrwydd gan Gyngor Gwynedd

Canolfan ysgrifennu Ty Newydd
Canolfan ysgrifennu Ty Newydd

Mae Tŷ Newydd, Y Ganolfan Ysgrifennu Genedlaethol, ac Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd yn gweithio mewn partneriaeth ar gyfer datblygu cynllun ysgrifennu mewn gofal iechyd.

Mae’r bartneriaeth yn chwilio am ysgrifenwyr sydd â phrofiad o weithio yn y maes, neu sydd â diddordeb yn y sector, i gysylltu gan ei bod yn llunio rhestr gynhwysfawr o’r gweithgareddau sydd ar gael.
 
Mae’r effaith y gall y celfyddydau ei gael ar iechyd a lles rhai sy’n dioddef anhwylder yn cael ei gydnabod fwyfwy gan y proffesiwn iechyd.
 
Cynhaliwyd nifer o gynlluniau iechyd drwy gyfrwng celfyddyd yng Ngwynedd dros y blynyddoedd diweddar, yn arbennig drwy gyfrwng y celfyddydau gweledol a cherddoriaeth. Nod y bartneriaeth newydd yw datblygu fframwaith ar gyfer hyfforddiant a phrofiad gwaith i ysgrifenwyr Cymraeg sydd â diddordeb mewn defnyddio eu medrau creadigol mewn sefyllfaoedd gofal iechyd.
 
Mae’r bartneriaeth hefyd am greu rhwydwaith o wybodaeth a chefnogaeth ar gyfer ysgrifenwyr mewn gofal iechyd yng Nghymru.
 
Mae’r prosiect Ysgrifenwyr mewn Gofal Iechyd yn cael ei gefnogi gan Gronfa Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru.
 
Cynhaliwyd cwrs cychwynnol Ysgrifennu mewn Gofal Iechyd fel rhan annatod o ofal iechyd yn Nhŷ Newydd ym mis Tachwedd 2008.
 
Roedd yn gyfle i rheini fynychodd y cwrs brofi gwahanol ffyrdd y gellir defnyddio ysgrifennu gyda chleifion, cleientiaid ac mewn sefydliadau addysgiadol a chymunedol. Dyma’r cam cyntaf i ddatblygu ysgrifennu mewn gofal iechyd yn lleol a dyfarnwyd bwrsari i ysgrifennydd o Wynedd i fynychu’r cwrs a chynigiwyd lleoliad profiad gwaith iddi yn ogystal. Bydd y cwrs yma yn cael ei gynnig eto ym mis Tachwedd 2009.
 
Dywedodd Sally Baker, Cyfarwyddwr Gweithredol Tŷ Newydd:

“Fe fydd y bartneriaeth yn creu cyfleon ar gyfer ysgrifenwyr Cymraeg yng Ngwynedd a gweddill Cymru i ddatblygu sgiliau newydd a gwaith mewn sefyllfaoedd gofal iechyd er budd eu cymunedau lleol.”
 
Ychwanegodd Gwawr Wyn Roberts, Swyddog Datblygu Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd:

“Mae Uned Celfyddydau Cymunedol yn hapus iawn o allu cydweithio â Thŷ Newydd ar y prosiect cyffrous yma. Rydym eisoes wedi bod yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Cymru ar brosiectau celfyddyd weledol mewn sefydliadau iechyd amrywiol a rŵan yn edych ymlaen at ddatblygu cyfleon tebyg gydag ysgrifennu creadigol.”
 
Dylai artistiaid sydd â diddordeb gysylltu â Sally Baker, Cyfarwyddwr Gweithredol Ty Newydd:
Tŷ Newydd
Llanystumdwy
Criccieth
Gwynedd LL52 0LW
01766 522811 / 01766 523095
sally@tynewydd.orgMethu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 31/03/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]