Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Gwefan newydd i bobl ifanc Gwynedd yn fyw

Lansio gwefan Gwynedd-Ni
Lansio gwefan Gwynedd-Ni

Lansiwyd gwefan newydd ar gyfer plant, pobl ifanc a teuluoedd Gwynedd a fydd yn rhoi gwybodaeth ac arweiniad ar nifer o bynciau megis iechyd a lles neu weithgareddau a gwasanaethau.

Gwynedd-Ni yw enw’r wefan newydd a threfnwyd y lansiad ar y cyd gyda Grŵp Barn Pobl Ifanc Gwynedd. Mynychwyd y lansiad, a gynhaliwyd yn Harlech, gan bobl ifanc o bob cwr o’r sir
 
Roedd y cyfarfod yn gyfle arall i Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc Gwynedd i glywed barn pobl ifanc a sicrhau eu bod yn cael eu cynnwys mewn penderfyniadau am y gwasanaeth.
 
Roedd y gweithdy yn Harlech yn gyfle i bobl ifanc ddysgu am y gwasanaethau sydd ar gael iddynt, ac yn gyfle i bobl sy’n cynnal y gwasanaethau, megis yr Heddlu a Gyrfa Cymru, glywed am ofidiau'r genhedlaeth ifanc.
 
Bydd y wefan newydd yn ddolen gyswllt rhwng teuluoedd Gwynedd a gwasanaethau pwysig drwy ddarparu gwybodaeth a chyngor.
 
Mae gwahanol adrannau o’r wefan yn arbennig ar gyfer gwahanol grwpiau oedran, er enghraifft gwybodaeth am bryd mae’r nyrs ar gael yn yr ysgolion uwchradd; gwybodaeth a chyngor am ddiod feddwol a chyffuriau anghyfreithlon i rai sy’n eu harddegau; cymorth i fyw yn iach ar gyfer plant iau. Mae’r wefan hefyd yn rhestru gweithgareddau a all fod o ddiddordeb i bobl ifanc fel cyfleon ym myd celfyddydau neu i gymryd rhan mewn chwaraeon.
 
Dywedodd y Cynghorydd Gwen Griffith, Arweinydd Arweiniol Plant Cyngor Gwynedd:
 
“Roedd y cyfarfod yn gyfle gwych i bobl ifanc drafod eu pryderon, a phryderon plant eraill, efo’r rhai sy’n cynnal gwasanaethau.
 
“Mae llawer o bwysau ar bobl ifanc y dyddiau yma - gwaith ysgol a choleg, effeithiau teulu yn chwalu, pwysau gan gyfoedion, effeithiau cyffuriau anghyfreithiol. Rydw i’n gefnogol o bob arf y gallwn ei ddatblygu i amddiffyn ein plant ac o ffyrdd o’u hannog i wneud y penderfyniadau iawn dros eu hunain.”
 
Ewch i’r wefan newydd: www.gwynedd-ni.org.uk/


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 31/03/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]