Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Cymorth ar gael i Lwyddo yng Ngwynedd

Emma Duffy o Waunfawr
Emma Duffy o Waunfawr, sydd wedi cael cefnogaeth bwrseraeth Llwyddo’n Lleol

Ar ôl cynorthwyo mwy na 100 o bobl ifanc i sefydlu busnes neu beilota syniad am fenter dros y tair blynedd diwethaf, mae bwrsariaeth Llwyddo’n Lleol yn dod i ben yn ei ffurf bresennol.

Mae’r fwrsariaeth - sy’n cael ei ariannu ar hyn o bryd gan Raglen Gweithredu Gymunedol Gwledig Llywodraeth y Cynulliad, Cyngor Gwynedd a’r Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear - wedi llwyddo i helpu dros 100 o bobl dan 30 oed i roi cynnig ar syniadau busnes newydd mewn cymunedau ledled Gwynedd.

Mae Emma Duffy o Waunfawr yn un enghraifft o’r rheini sydd wedi elwa o gefnogaeth bwrsariaeth Llwyddo’n Lleol. Mae Emma yn Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni Cae Newydd Equine Solutions Cyf, sy’n cynhyrchu a gwerthu bwyd arbennig o wair a gwellt lleol ar gyfer ceffylau ac anifeiliaid fferm eraill. 

Wedi iddi adnabod bwlch yn y farchnad pan gafodd hi drafferth i brynu’r fath gynnyrch yn lleol, sicrhaodd Emma fwrsariaeth Llwyddo’n Lleol a’i ddefnyddio er mwyn cyfrannu tuag at gostau sefydlu ei busnes.

Dywedodd Swyddog Datblygu Bethan Jones, sy’n gweithio i Menter a Busnes:

“Mae prosiect Llwyddo’n Lleol wedi rhoi cyfle arbennig i unrhyw un o drigolion Gwynedd dan 30 oed i roi cynnig ar syniad sydd ganddynt am fusnes. Holl syniad y prosiect yw rhoi cyfle i bobl gael rhoi cais ar redeg eu busnes eu hunain.”

Er bod y rhaglen bresennol yn dod i ben ar ddiwedd y flwyddyn ariannol bydd rhaglen newydd ac ehangach yn cychwyn ym mis Ebrill, fel rhan o raglen Llwyddo yng Ngwynedd. Bydd prosiect   “Llwyddo yng Ngwynedd: Mentro” yn gweithio gyda theuluoedd fferm; plant dan 10 oed; pobl ifanc rhwng 20 a 30; grwpiau cymunedol a’r rhai sydd yn tangyflogedig fel pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant; pobl sy’n derbyn budd-daliadau analluogrwydd; pobl sydd wedi eu cofrestru yn anabl a phobl sydd wedi ymddeol yn gynnar

Mae prosiect “Llwyddo yng Ngwynedd” yn rhoi cyfle i bobl dderbyn cefnogaeth ac arweiniad am sefydlu menter, yn ogystal â darparu bwrsariaeth o hyd at £1,000. Os oes gennych chi syniad am fenter, yn byw yng Ngwynedd ac yn perthyn i un o’r grwpiau a restrir uchod, cysylltwch â Bethan Jones, ym Menter a Busnes ar (01248) 672607 neu e-bostiwch: bethan.eluned@menterabusnes.co.uk am ragor o wybodaeth.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 31/03/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]