Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Blas am antur yn hwb i’r economi

Eryri
Eryri

Twristiaeth yw un o brif ddiwydiannau Gwynedd, a bydd sioe farchnata enfawr yn gyfle gwych i ddosbarthu llyfryn gweithgareddau newydd Eryri Mynyddoedd a Môr a fydd yn gyfle gwych i roi hwb i’r economi leol.

Mae Cyngor Gwyned, wedi cyhoeddi llyfryn gwybodaeth newydd am y gweithgareddau amrywiol sydd ar gael yn yr ardal a fydd yn denu ymwelwyr i wneud y mwyaf o’r mynyddoedd, arfordir, hanes a diwylliant yr ardal.
 
Bydd y llyfryn yn cael ei lansio yn Sioe OS Outdoor Show yng nghanolfan gynadleddau NEC Birmingham - prif ddigwyddiad yng nghalendr y rhai sy’n mwynhau anturiaethau yn yr awyr agored ym Mhrydain gyda gwybodaeth am wyliau, digwyddiadau, atyniadau ac offer. Mae disgwyl tua 70,000 o bobl i ymweld â’r sioe, pob un â diddordeb yn y pethau mae gogledd Cymru yn enwog amdanynt - yr awyr agored, golygfeydd godidog a threftadaeth goeth. Bydd Cyngor Gwynedd yn ymweld â’r sioe mewn partneriaeth a Pharc Cenedlaethol Eryri a Phrosiect Goriad Gwyrdd Eryri.
 
Mae 30,000 o’r llyfrynnau wedi eu cynhyrchu a byddent yn cael eu dosbarthu drwy ymgyrchoedd marchnata, sioeau, a thrwy rwydwaith y Canolfannau Croeso. Y nod yw  hyrwyddo Gwynedd fel un o’r prif gyrchfannau gwyliau antur ym Mhrydain.
 
Mae’r llyfryn hefyd yn gyfle i ysgogi pobl leol i wneud defnydd o adnoddau naturiol yr ardal a mwynhau’r awyr iach a chadw’n heini.
 
Mae’r ardal yn gyrchfan boblogaidd ar gyfer nifer o weithgareddau sy’n amrywio o gerdded, chwarae golff a physgota i weithgareddau mwy anturus megis dringo, beicio mynydd, marchogaeth a chwaraeon dŵr.
 
Meddai’r Cynghorydd Dewi Lewis, Uwch Arweinydd Portffolio Datblygu Cyngor Gwynedd:
 
“Yn wyneb y sefyllfa ariannol sydd ohoni, a’r trafferthion mae diwydiannau eraill yn eu hwynebu, mae twristiaeth yn bwysicach nag erioed ac rydym yn benderfynol o sicrhau fod pobl yn gwybod am y gweithgareddau a’r adnoddau naturiol gwych sydd ar gael yma yng Ngwynedd.
 
“Fel y gwyddom mae’r bunt yn wan felly mae llawer o bobl yn dewis peidio mynd dramor ar eu gwyliau. Dyma gyfle euraidd i’w hatgoffa am y gweithgareddau a chyfleusterau penigamp sydd gan Wynedd i’w gynnig.
 
“Rydw i hefyd yn galw ar bobl leol i wneud y mwyaf o’r cyfleon sydd ar gael i fwynhau cefn gwlad yma yn eu milltir sgwâr.
 
“Mae Cyngor Gwynedd yn sylweddoli fod angen cefnogi busnesau lleol ac rydym yn hyderus fod llyfrynnau a chynlluniau marchnata fel hyn yn hwb i bob rhan o’r sector wyliau - canolfannau gweithgareddau, lletywyr, bwytai a thafarndai yn ogystal â siopau lleol.”


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 31/03/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]