Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Asesu budd uwchraddio Rheilffordd Dyffryn Conwy

Mae Cyngor Gwynedd mewn partneriaeth gydag Adran Economi a Thrafnidiaeth y Cynulliad, wedi comisiynu Atkins fel ymgynghorwyr cludiant i asesu’r galw a’r buddion posib yn deillio o gludo nwyddau ac uwchraddio gwasanaethau teithwyr ar hyd Rheilffordd Dyffryn Conwy fel rhan o adfywiad economaidd ehangach Blaenau Ffestiniog a’r ardal o’i gwmpas.

Nododd y Cynghorydd Dewi Lewis, Uwch Arweinydd Portffolio Economi ac Adfywio Cyngor Gwynedd:

“Yn dilyn cyfarfod cadarnhaol gyda’r Dirprwy Brif Weinidog, rydym yn croesawu’n fawr y cyfle i gyd-weithio gyda’r Cynulliad ar y cynllun adfywio strategol yma.”

Dywedodd Cynghorydd Gwilym Euros Roberts o Flaenau Ffestiniog:

"Yn naturiol, dwi'n hynod falch fod Llywodraeth y Cynulliad a Chyngor Gwynedd yn ariannu'r gwaith pwysig hwn a dwi'n mawr obeithio y bydd canlyniad yr astudiaeth yn dangos fod achos busnes gryf ar gyfer uwchraddio’r rheilffordd er mwyn cludo nwyddau a theithwyr ar hyd y rheilffordd bwysig yma er mwyn creu cyfleon economaidd ar gyfer yr hir dymor yn ardal Blaenau Ffestiniog".

Bydd y gwaith o baratoi’r astudiaeth yn cynnwys ymgynghori gydag ystod o fusnesau, asiantaethau a grwpiau cymunedol lleol. Gobeithir y bydd yr adroddiad yn cael ei chwblhau erbyn diwedd mis Mai.

 



Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 23/03/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]