Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Y Maes i gael Sinemudol!

Sinemudol
Sinemudol fydd ar y Maes yng Nghaernarfon yn ystod Gwyl Gyfryngau Geltaidd

Bydd sinema symudol i’w gweld ar y Maes, sef prif sgwâr Caernarfon sydd wedi ei drawsnewid yn ddiweddar, rhwng 25-27 Mawrth 2009, fel rhan o raglen gymunedol Gŵyl Cyfryngau Celtaidd.

Lori fawr yw’r Sinemudol sy’n cael ei thrawsnewid yn sinema foethus.  Yn ystod y tridiau mae’r Ŵyl yn cael ei chynnal, bydd cyfle i aelodau o’r cyhoedd, ysgolion a grwpiau cymunedol fwynhau dangosiadau a pherfformiadau, uchafbwyntiau enillwyr yr Ŵyl, ffilmiau a llawer mwy.

Ar y diwrnod cyntaf, dydd Mercher 25 o Fawrth, bydd gweithdai ar gyfer ysgolion lleol yn cael eu cynnal gan griw cyfres boblogaidd y BBC, Doctor Who, rhwng 10am a 3pm.  Fel rhan o’r sesiynau ar gyfer ysgolion, bydd y bobl ifanc yn cael gweld pennod o Doctor Who yn y Sinemudol ac yna’n cael eu cludo i fyd arallfydol Doctor Who mewn arddangosfa arbennig – fydd yn cynnwys y TARDIS, Daleks a Cyberman – yng nghlwb nos K2.  

Rhwng 3.30pm a 4.30pm, bydd cyfle i’r cyhoedd fwynhau pennod o Doctor Who yn y Sinemudol.

Gyda’r nos, bydd noson Pobl Ifanc a Ffilm, gyda phrosiectau ffilm lleol gan Y Prosiect, Zoom, Coleg Menai a Phrifysgol Bangor.  Mae tocynnau ar gael am ddim o swyddfa docynnau Galeri, 01286 685 222.

Ddydd Iau, bydd gwasanaeth S4C i blant ifanc, Cyw, yn dangos Holi Hana, sydd wedi ennill llu o wobrau, a bydd cyfle i blant ysgol lleol gwrdd â Jac y Jwc rhwng 10am a 2pm.  Am 2.30pm, bydd cyfle i weld y ffilm Gymraeg wych gafodd ei henwebu am Oscar, Hedd Wyn, fel rhan o raglen Tonic Galeri, gyda dangosiad o ffilm Justin Kerrigan I Know You Know i ddilyn rhwng 7pm a 9pm.  Mae tocynnau ar gyfer y ddwy film ar gael am ddim o swyddfa docynnau Galeri, 01286 685 222. 

Ar y dydd Gwener, bydd criw Cyw yn diddanu plant ysgol lleol rhwng 10am a 2pm, a bydd amrywiaeth o raglenni ITV yn cael eu dangos rhwng 2.30pm a 4.30pm gyda chroeso i unrhyw un alw heibio.

Bob blwyddyn, mae Gŵyl Cyfryngau Celtaidd yn gwobrwyo 19 Torch Efydd am Ragoriaeth i gydnabod a dathlu safon rhagorol ffilm, teledu, radio a chyfryngau digidol Celtaidd a rhwng 5-6pm bob dydd, bydd cyfle i weld y gwaith buddugol yn y Sinemudol.

Yn ôl Huw Jones, Cadeirydd Pwyllgor Lleol GCC, “Er mai digwyddiad i’r diwydiant ydy’r Ŵyl yn bennaf fel rheol, roeddem yn awyddus eleni i annog mwy o bobl leol i gymryd rhan yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd yng Nghaernarfon. Dwi’n credu fod gan yr Ŵyl amrywiaeth wych o weithgareddau i roi blas i bobl Gwynedd o beth sy’n digwydd yn y byd darlledu Celtaidd, ac rwy’n annog i bawb ymweld â’r Sinemudol rhyw ben yn ystod yr Ŵyl.”

Ychwanegodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfed Edwards, “Fel Cyngor rydym yn hynod o falch o allu croesawu'r Ŵyl Cyfryngau Celtaidd i Gaernarfon, yn y flwyddyn pan mae’n dathlu ei phen-blwydd yn 30. Bydd yn ddathliad pwysig o’r talent rhagorol sydd yna ym myd darlledu a ffilm o fewn y gwledydd Celtaidd.

“Rydym yn edrych ymlaen at groesawu ein ffrindiau o bob cwr o’r gwledydd Celtaidd i Gaernarfon i ddathlu'r 30ain Gŵyl Cyfryngau Celtaidd ym Mawrth 2009.  Mae’n argoeli i fod yn ddigwyddiad gwych fydd yn gyfle i gwmnïau yn y sector greadigol ddangos eu doniau, yn ogystal ag atgyfnerthu enw da ardal Caernarfon fel lleoliad ffyniannus ar gyfer datblygu'r sector greadigol yma yng Nghymru.”

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 19/03/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]