Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Pobl ifanc yn dadlau eu hachos

Bydd pobl ifanc o Wynedd yn dod at ei gilydd yn un o siambrau trafod Cyngor Gwynedd i gael blas o sut mae gwleidyddiaeth yn effeithio bywydau pobl ar lawr gwlad.

Mae myfyrwyr rhwng 14 a 18 oed wedi eu gwahodd i gymryd rhan mewn Cynhadledd Model y Cenhedloedd Unedig yn Siambr Arfon, Penrallt yng Nghaernarfon ddydd Gwener 20 Mawrth mewn digwyddiad a drefnwyd gan CEWC Cymru.
 
Bydd pobl ifanc o Goleg Meirion-Dwyfor, Coleg Menai, Ysgol Friars ac Ysgol Tryfan ymysg y rhai sy’n cymryd rhan.
 
Bydd y plant yn rhannu i grwpiau ac yn cymryd rhan dirprwyaeth o lywodraethau gwahanol wledydd. Mae disgwyl i’r bobl ifanc fod wedi dysgu am y wlad a gallu mynegi safbwynt a dadlau ar ei rhan ar faterion sy’n codi. Bydd dirprwywyr eraill yn cynnwys y Wasg Ryngwladol, Ysgrifenyddiaeth y Cenhedloedd Unedig  a Sefydliadau Anllywodraethol.
 
Bydd gofyn i’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan gysidro materion allweddol megis hawliau dynol a brawychiaeth.
 
Mae’r bobl ifanc yn westeion i Gyngor Gwynedd ddydd Gwener. Dywedodd arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Dyfed Edwards:
 
“”Rydw i’n croesawu’r bobl ifanc yma i siambr Cyngor Gwynedd ar gyfer y digwyddiad cyffrous yma, mae’n bwysig i ni fel Cyngor  fod y genhedlaeth nesaf yn ymwybodol o’r pwysigrwydd o ddemocratiaeth - boed ar lefel leol neu ryngwladol.
 
“Bydd y diwrnod o gymorth i bobl ifanc i ddeall rhai o’r pynciau sy’n effeithio gwleidyddiaeth ryngwladol, a sut mae’n treiddio i’n cymunedau ni yma yng Ngwynedd.”
 
CEWC Cymru (Cyngor Addysgu mewn Dinasyddiaeth Byd) yw elusen genedlaethol amlycaf Cymru sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phobl ifanc ac athrawon ar faterion dinasyddiaeth fyd-eang.
 
Am chwaneg o wybodaeth ewch i’r wefan: www.cewc-cymru.org.uk


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 18/03/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]