Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Seren aur i Wasanaeth Archifau Gwynedd

Mae Gwasanaeth Archifau Cyngor Gwynedd yn adnodd addysgol bwysig, er enghraifft os ydych yn awyddus i hel achau neu ymchwilio i hanes lleol, ac mae’n wasanaeth hanfodol er mwyn edrych ar ôl hen ddogfennau sydd o bwysigrwydd cenedlaethol a lleol.

Mae’r gwasanaeth bellach wedi ei wobrwyo am ei ymroddiad ac wedi ei adnabod i fod ben ac ysgwyddau uwchben cyfoedion Cymreig ac ymysg y gorau yng Nghymru a Lloegr, wedi iddo fod yr unig un trwy Gymru i ennill pedair seren mewn arolwg diweddar.
 
Dyma’r raddfa uchaf y gellir ei hennill yn yr arolwg a gynhaliwyd gan yr Archif Wladol a phanel sy’n cynrychioli sector archifau llywodraeth leol yng Nghymru a Lloegr.
 
Cafodd Gwasanaeth Archifau Cyngor Gwynedd sgôr o 74% ar draws ei gwahanol adrannau sef gwasanaeth mynediad; cadwraeth a diogelu; dogfennu casgliadau; staffio a threfn; yr adeilad, diogelwch a’r amgylchedd. Y sgôr gyfartaledd drwy Gymru oedd 55.5%.
 
Dywedodd y Cynghorydd Roy Owen, arweinydd portffolio Dysgu Gydol Oes Cyngor Gwynedd:
 
“Mae’r gamp yma yw ffrwyth llafur staff archifau Gwynedd, eu proffesiynoldeb, rheolaeth a’u gallu, ac mae’n dyst o gyfraniad y gwasanaeth i sectorau treftadaeth a diwylliant  nid yn unig yma yng Ngwynedd ond tu hwnt i ffiniau’r sir hefyd.”
 
Ychwanegodd y Cynghorydd Dyfed Edwards, Arweinydd Cyngor Gwynedd sydd hefyd yn arwain ar faterion iaith a diwylliant ar Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru:
 
“Mae gan hen siroedd Caernarfon a Meirionnydd hanes hir a llewyrchus o ddiogelu treftadaeth ysgrifenedig yr ardal drwy gadw dogfennau sy’n dyddio 900 mlynedd yn ôl.
 
“Mae cynnal a chadw ein treftadaeth a sicrhau ei fod yn agored i’r cyhoedd a thrwy wasanaethau addysg yr archifdy i ysgolion a cholegau yn bwysig ofnadwy i ddiwylliant a hunaniaeth Gwynedd.
 
“Rydw i’n falch iawn fod y gwaith gofalus yma yn cael ei gydnabod.”
 
Mae Archifdy Caernarfon yn agored o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30am-12.30am a 1.30pm-5pm (agored tan 7pm ar ddydd Mercher.) Mae Archifdy Dolgellau yn agored ddydd Llun, Mawrth, Iau a Gwener 9.30am-1pm a 2-5pm.
 
Am ragor o wybodaeth ac i weld y catalog ar-lein ewch i’r wefan: www.gwynedd.gov.uk/archifau
  


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 18/03/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]