Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Dirwy i’r Book People Cyf am waith cynnal a chadw annigonol

Mae cwmni Book People Cyf wedi derbyn dirwy o £6,600 wedi i weithiwr ar eu safle ym Mangor golli rhan o’i fys tra’n gwneud gwaith cynnal a chadw ar system gludo.

Roedd y gweithiwr 23 oed o’r Book People Cyf, Parc Menai, Bangor, Gwynedd yn gwneud gwaith cynnal a chadw ar system gludo pan ddigwyddodd y ddamwain yn Hydref 2006.

Dangosodd ymchwiliad gan Manon Haf Griffiths, Swyddog Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Gwynedd fod y gwaith cynnal a chadw ar y system gludo yn annigonol a bod y cwmni wedi methu darparu cyfarwyddyd, hyfforddiant a goruchwyliaeth ddigonol.

Plediodd y Book People Cyf yn euog i fynd yn groes i Adran 2(1) o Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle 1974, ac fe’u gorchmynnwyd ddoe (11 Mawrth 2009) i dalu dirwy o £6,600 gan Lys Ynadon Caernarfon.

Yn dilyn yr achos, dywedodd Bleddyn Davies, Rheolwr Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Gwynedd: “Roedd hon yn ddamwain erchyll ac roedd modd ei hosgoi pe bai system ddiogel o waith cynnal a chadw wedi ei gweithredu a phe bai’r gweithiwr wedi derbyn cyfarwyddyd, hyfforddiant a goruchwyliaeth ddigonol.

“Fel Cyngor, rydym yn awyddus i weld busnesau lleol yn llwyddo ac rydym wastad yn hapus i ddarparu arweiniad a chymorth i fusnesau Gwynedd. Ond mae’r achos hwn yn amlygu fod rhaid i berchnogion a rheolwyr busnes sicrhau fod iechyd, diogelwch a lles eu staff, contractwyr ac aelodau’r cyhoedd yn derbyn y flaenoriaeth uchaf.”

Gorchmynnwyd y Book People Cyf i dalu costau llys llawn o £3,938.87 hefyd.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 12/03/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]