Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Cyngor Gwynedd yn buddsoddi mewn adnodd cyhoeddus

Mae Cyngor Gwynedd wedi sicrhau £120,000 o’i rhaglen gyfalaf i adnewyddu toiledau cyhoeddus ym Mhorthmadog.  

Roedd cyflwr y tŷ bach ger Y Parc yn y dref yn destun pryder ymysg defnyddwyr a’r Cyngor, a bellach mae Cyngor Gwynedd yn gallu ymateb i’r  anghenion drwy lwyddo i gael arian o’r rhaglen gyfalaf ar gyfer adnewyddu’r adnodd pwysig hwn.
 
Bydd gwaith o drawsnewid y toiledau yn dechrau wedi’r haf a bydd yn cynnwys llawr, nenfwd, ciwbiclau a thoiledau newydd. Bydd yr adnodd yn cael ei wella hefyd drwy gynnwys system wyntyllu a goleuo newydd. Bydd mynediad yr adeilad yn cael ei wella hefyd.
 
Dyma’r un o’r toiledau cyhoeddus sy’n cael eu defnyddio fwyaf drwy’r sir ac mae’r buddsoddiad yma yn rhan o raglen ehangach o gynyddu faint o fuddsoddiad sydd yn yr adnoddau prysuraf drwy Wynedd.
 
Yn dilyn adolygiad o doiledau cyhoeddus y sir mae Cyngor Gwynedd wedi penderfynu newid sut mae’n cynnal ei hadnoddau gan gynnwys annog cyrff cyhoeddus a phreifat i ymgymryd â rhedeg a chynnal rhai ohonynt.
 
Y gobaith yw y bydd yr adolygiad yn rhyddhau adnoddau ychwanegol i Gyngor Gwynedd i fuddsoddi yn y toiledau sy’n cael y defnydd mwyaf ac yn yr ardaloedd mwyaf poblogaidd er enghraifft tai bach ar Y Marian yn Nolgellau ac yn Nhan y Fynwent ym Mangor yn cael eu hadnewyddu yn y dyfodol agos hefyd.
 
Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Uwch Arweinydd Portffolio’r Amgylchedd ar Gyngor Gwynedd: “Rydw i’n croesawu’r newyddion da yma gan fod yr adnodd yn un bwysig i bobl sy’n defnyddio Porthmadog fel canolfan siopa. Y mae Porthmadog yn atyniad ymwelwyr prysur ac mae cael lle chwech o’r fath yn hanfodol ar gyfer y diwydiant.” 

Meddai’r aelod lleol, y Cynghorydd Selwyn Griffiths: “Rydw i’n falch iawn fod y Cyngor yn gallu symud ymlaen efo’r gwaith yma ac yn medru gwneud rhywbeth adeiladol er lles y dref. Mae pobl Porthmadog wedi bod yn gofyn am y gwelliannau hyn ers talwm ac rydym i gyd yn croesawu’r newyddion da.”Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 09/03/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]