Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Wardeiniaid yn atal troseddu amgylcheddol

Wardeiniaid Gorfodaeth Cyngor Gwynedd
Wardeiniaid Gorfodaeth Cyngor Gwynedd

Byddwn yn clywed cwynion am dorcyfraith amgylcheddol megis gollwng ysbwriel, tipio anghyfreithlon, baw ci a graffiti ledled y wlad, dyma pam fod Wardeiniaid Gorfodaeth Stryd Cyngor Gwynedd yn cymryd y cam nesaf i daclo’r problemau hyn.

Ers misoedd bellach, mae wardeiniaid wedi bod yn cerdded strydoedd trefi a phentrefi’r sir er mwyn sicrhau fod y problemau hyn yn cael eu clirio ac yn ymchwilio i weld pwy sy’n gyfrifol.
 
Mae’r tîm wedi bod yn cyfarfod pobl ac yn egluro pwrpas eu gwaith, eu dysgu am beryglon ymddygiad di-hid a'u rhybuddio o ganlyniad ymddygiad o’r fath. Rwan bydd y wardeiniaid yn gwneud defnydd llawn o’r grymoedd a roddwyd iddynt dan Ddeddf Cymdogaethau Glan Llywodraeth y Cynulliad a gallant roi dirwyon yn y fan a’r lle i rai sy’n gadael sbwriel ar lawr neu’n anharddu mannau cyhoeddus dro ar ôl tro.
 
Bydd gan Swyddogion Parciau Gwledig a Morwrol Cyngor Gwynedd a Swyddogion Cefnogaeth Gymunedol Heddlu Gogledd Cymru'r un pwerau i gosbi troseddau o’r fath.
 
Bydd amrediad o ddirwyon o £75 am droseddau cymharol fychan megis graffiti a gadael i gi faeddu mewn man cyhoeddus i hyd at £300 am droseddau mwy difrifol er enghraifft troseddu wrth gael gwared â gwastraff. Bydd y ddirwy yn llai os telir yn brydlon ond gall y ddirwy godi i filoedd o bunnau, a dedfryd o garchar, os yw’r mater yn mynd i’r llys.
 
Yn gyffredinol, bydd y wardeniaid yn rhoi cyfle i bobl glirio eu llanastr cyn gosod dirwy. Ond bydd y rhai sy’n troseddu dro ar ôl tro, neu sy’n anwybyddu rhybuddion, yn cael eu cosbi.
 
Meddai Uwch Arweinydd Portffolio Amgylchedd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Gareth Roberts: “Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwarafu gweld ysbwriel wedi ei adael ar ochr y ffordd neu adeiladau wedi ei difetha gyda graffiti. Mae’n gwneud i’r ardal edrych yn flêr ac yn adlewyrchu yn wael ar ein cymuned. Gall hefyd fod yn beryg i’n hiechyd a byd natur.”
 
Cefnogir Tîm Gorfodaeth Stryd Cyngor Gwynedd gan nawdd Llywodraeth y Cynulliad ac mae’n rhan o gynllun Trefi Taclus ac Ymgyrch Balchder yn ein Cymunedau'r Cynulliad.
 
Am ragor o wybodaeth am y Tîm Gorfodaeth Stryd, ac i dynnu sylw at achos o drosedd amgylcheddol, cysylltwch â Chyngor Gwynedd. Gall y Cyngor roi arweiniad ar y ffordd gywir o gael gwared â gwastraff ac am ailgylchu. Ffoniwch (01766) 771000.

Bydd rhestr fanwl o’r gwahanol ddirwyon all gael eu rhoi am wahanol fathau o droseddu amgylcheddol ar wefan Cyngor Gwynedd hefyd.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 22/11/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]