Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Cyngor Gwynedd yn barod i ateb eich cwestiynau am ailgylchu

Bocs glas
Bydd trefniadau newydd ym Meirionnydd

Bydd pobl Meirionnydd yn gallu manteisio ar wasanaeth casglu gwastraff newydd a gwell cyn bo hir a fydd yn ei gwneud yn haws i ailgylchu gwastraff. Bydd aelodau Tîm Ailgylchu Cyngor Gwynedd yn ymweld â threfi a phentrefi ledled yr ardal dros y bythefnos nesaf i gynnig arweiniad a chymorth am y newidiadau.

Bydd y casgliad wrth ochr y ffordd ar gyfer ailgylchu yn cael ei ehangu, felly bydd trigolion Meirionnydd yn cael rhoi poteli plastig a chardfwrdd yn y bocs glas, yn ogystal â gwydr, papur, ffoil, batris, aerosols a thuniau. Daw hyn i rym yn mis Mai.

Bydd tua 12,000 yn fwy o gartrefi yn cael anfon eu gwastraff bwyd a gardd i gael ei gompostio cyn hir hefyd. Mae cadis cegin – blwch sy’n ei gwneud yn haws i gario gwastraff bwyd o’r gegin i’r bin – yn cael eu dosbarthu i gartrefi’r ardal.

Mae newidiadau i’r drefn casglu gwastraff ar y gweill hefyd gan y bydd biniau olwyn brown, sy’n dal gwastraff bwyd a gardd, yn cael eu casglu naill wythnos a biniau gwyrdd neu fagiau duon, sy’n dal gwastraff cartref, y llall. Bydd y bocs glas yn cael ei gasglu yn wythnosol, ar yr un diwrnod a’r bin olwyn.

Bydd cyfle yn ystod y daith wybodaeth i wneud cais am focs glas ychwanegol neu fin brown i’r rhai nad ydynt wedi derbyn un yn barod.

Mae’r rhan fwyaf o drigolion Meirionnydd eisoes wedi derbyn pecyn gwybodaeth drwy’r drws. Os oes cwestiynau yn codi oherwydd y newidiadau mae’r Tîm Ailgylchu yn annog pobl i alw heibio un o’r dyddiau gwybodaeth.

Meddai’r Cynghorydd Arwel Pierce, deilydd portffolio Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd: “Mae gwledydd Prydain yn cynhyrchu 29.1 miliwn tunnell o wastraff yn flynyddol. Gwyddom oll na allwn gladdu’r holl wastraff yma felly rydw i’n annog pobl Meirionnydd i wneud y defnydd gorau o’r gwasanaeth newydd yma i ailgylchu.

“Os oes gan bobl gwestiynau am y newidiadau ac am y gwasanaeth newydd dyma gyfle euraidd i gael atebion.”

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Uwch Arweinydd Portffolio yr Amgylchedd i Gyngor Gwynedd: “Bydd y gwasanaeth newydd ym Meirionnydd yn helpu Gwynedd gyrraedd y nod o gompostio ac ailgylchu 40% o wastraff domestig erbyn 2010, Llywodraeth y Cynulliad sydd wedi gosod y targed yma.

“Mae’r cynllun wedi bod yn llwyddiannus yn Nwyfor a rydw i’n hyderus y bydd yr un brwdfrydedd ym Meirionnydd.”

Am ragor o wybodaeth am y daith, neu os oes gennych gwestiynau am y gwasanaeth newydd ond nid ydych yn gallu mynychu’r sesiynau gwybodaeth, cysylltwch â Desg Gwastraff ac Ailgylchu Cyngor Gwynedd ar (01286) 679872.

Manylion y daith:

  • Canolfan Hamdden Glan Wnion, Dolgellau - Dydd Llun, 16 Mawrth 10.30am-6.30pm 
  • Canolfan Hamdden Penllyn, Y Bala - Dydd Mawrth, 17 Mawrth 10.30am-6.30pm
  • Canolfan Hamdden y Pafiliwn, Abermaw - Dydd Mercher, 18 Mawrth 10.30am- 6.30pm
  • Neuadd Dyfi, Aberdyfi - Dydd Iau, 19 Mawrth 10am-12pm
  • Canolfan Hamdden Bro Dysynni, Tywyn - Dydd Iau, 19 Mawrth 2pm-6.30pm
  • Siop Gwynedd, Llys Deudraeth, Penrhyndeudraeth - Dydd Mercher, 25 Mawrth 10am-12pm
  • Siop Gwynedd, Canolfan Maenofferen, Blaenau Ffestiniog - Dydd Mercher, 25 Mawrth 2pm-6.30pm
  • Yr Hen Lyfrgell, Stryd Fawr, Harlech - Dydd Iau, 26 Mawrth 10.30am-6.30pm

Atodiadau

Taith wybodaeth trefniadau casglu Meirionnydd - Mawrth 2009pdf (pdf, 49k)
 

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 12/03/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]