Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Dod ag e-ddysgu i’ch llyfrgell leol chi

Datganiad gan Learn Direct

Allwch chi ddychmygu mynd i mewn i’ch llyfrgell leol i ddefnyddio’r llungopïwr ac yna, chwe mis yn ddiweddarach, gweithio tuag at gymhwyster cyfrifiadurol? 

Gyda learndirect, darparwr e-ddysgu mwyaf Cymru, gallai’r freuddwyd hon gael ei gwireddu ym mhob llyfrgell.

Gyda chymorth awdurdodau lleol a cholegau ledled Cymru, a chyda chefnogaeth Llywodraeth y Cynulliad, mae learndirect yn bwriadu darparu cyfleoedd dysgu hyblyg yng nghalon cymunedau. I ddysgu mwy, ewch i lansiad y Llawlyfr Llyfrgelloedd ar 5 Mawrth 2009. Bydd Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth, yn lansio’r llawlyfr hwn am 2.30pm yn Llyfrgell Caernarfon.

“Dim ond dod i’r llyfrgell i ddefnyddio’r llungopïwr oeddwn i. Nawr, rwy’n dod yma i wella fy sgiliau cyfrifiadurol”.  John Roberts

Mae nifer o ddarparwyr learndirect eisoes yn gweithio’n llwyddiannus gydag awdurdodau lleol a llyfrgelloedd ledled Cymru fel y gall unigolion fanteisio ar gyfleoedd dysgu ffurfiol ac anffurfiol yng nghalon eu cymunedau. Mae’r bartneriaeth rhwng Coleg Menai a Chyngor Gwynedd yn un enghraifft. Yng Ngwynedd, mae 13 llyfrgell yn cynnwys canolfan allgymorth learndirect sy’n darparu mynediad i ddysgu ar-lein heb ei ail i bobl yng Ngwynedd. 

Cynhelir y lansiad yng Ngwynedd i ddathlu llwyddiant y bartneriaeth, a dyma fydd cychwyn y gwaith o gyflwyno’r arfer gorau hwn ledled Cymru.

Meddai Jeff Greenidge, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Ufi/learndirect Cymru: “Mae llyfrgelloedd wastad wedi bod yn adnodd dysgu allweddol mewn cymunedau, ac mae darparu cyfleoedd dysgu ar-lein mewn llyfrgelloedd yn galluogi mwy o bobl i fanteisio ar yr ystod eang o gyrsiau sydd ar gael ar garreg eu drws. Mae yna sawl ffordd y gall llyfrgelloedd gymryd rhan, a bydd y llawlyfr hwn yn dangos sut y gallan nhw gyflwyno dysgu ar-lein yn hawdd trwy learndirect”. 

Meddai Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth: “Braint yw cael lansio’r llawlyfr hwn, ac rwy’n siŵr y bydd yn annog mwy o lyfrgelloedd i ddatblygu partneriaethau llwyddiannus gyda learndirect. Mae ein llyfrgelloedd cyhoeddus mewn sefyllfa ddelfrydol i gynnig y math hwn o wasanaeth, gan ddarparu amgylchedd hygyrch a chroesawgar lle bydd dysgwyr yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi, eu symbylu a’u hannog. Mae gan lawer o lyfrgelloedd ystafelloedd hyfforddi penodedig, a chyda’r cynllun hwn a chynlluniau tebyg, mae yna lu o gyfleoedd dysgu TGCh ar gael. Beth am ymweld â’ch llyfrgell leol i weld beth sydd ar gael?”

Am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at sgriffiths@ufi.com ffoniwch 07785305531 neu ewch i www.learndirect.co.uk

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 05/03/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]