Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Y Gist Ar Agor - Cronfa Datblygu Gwirfoddol

Mae Cist Gwynedd yn agored i dderbyn rownd arall o geisiadau i’r Gronfa Ddatblygu Gwirfoddol.


Mae’r gronfa, sy’n cynnig arian cyfalaf a refeniw, yn cefnogi cynlluniau gan grwpiau gwirfoddol a chymunedol a fydd yn gwella ansawdd bywyd trigolion, grwpiau a chymunedau yng Ngwynedd ac yn cael ei gweinyddu gan Wasanaeth Economi ac Adfywio Cyngor Gwynedd.

Meddai'r Cynghorydd Dewi Lewis, sy’n arwain ar Ddatblygu ar Gyngor Gwynedd: “Yn y gorffennol mae pecyn grantiau Cist Gwynedd wedi llwyddo i gefnogi amrywiaeth o brosiectau sy’n cael eu harwain gan bobl a grwpiau lleol, gan greu cyfle i’r trigolion wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau.

“Os oes gennych chi brosiect addas a allai fod yn gymwys i dderbyn grant Cist Gwynedd, cysylltwch â’r tîm am becyn cais.”

Gall y Gist fod o gymorth i grwpiau sy’n:

  • Chwilio am arian i wella cyfleoedd cymdeithasol, diwylliannol neu hamdden.
  • Hyrwyddo a chefnogi  gweithredu gwirfoddol a gwirfoddoli.
  • Gweithio tuag at wireddu cynllun neu wasanaeth newydd fydd yn cyflawni amcanion pendant ac amlwg.

Am ragor o wybodaeth neu am becyn cais, ewch i wefan Cyngor Gwynedd www.gwynedd.gov.uk gan ddilyn y dolenni Cymunedau a Byw, Grantiau, Cist Gwynedd; neu cysylltwch gyda thîm gweinyddu Cist Gwynedd ar (01286) 679889, e-bost: cistgwynedd@gwynedd.gov.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Mawrth a 30 Mehefin 2009.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 03/03/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]