Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Gwynedd yn dathlu Defnyddwyr Ifanc y Flwyddyn 2009

Disgyblion Ysgol Syr Hugh Owen
Disgyblion Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon yn llwyddo yng nghystadleuaeth Defnyddwyr Ifanc y Flwyddyn 2009

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon am ddod i’r brig yng Nghystadleuaeth Defnyddwyr Ifanc y Flwyddyn 2009 a drefnwyd gan Uned Safonau Masnach Cyngor Gwynedd.

Daeth disgyblion Ysgol Syr Hugh Owen yn gyntaf yng nghystadleuaeth Gwynedd, gan ennill mewn cwis cystadleuol a oedd yn cynnwys cwestiynau amrywiol am hawliau prynwyr, arian a chyllid, diogelwch a’r amgylchedd.

Yn dilyn eu llwyddiant yn y gystadleuaeth sirol, bydd yr ysgol bellach yn cynrychioli Gwynedd yn y rownd derfynol yn Llandrindod, Powys yr wythnos nesaf.

Cystadleuaeth unigryw yw Defnyddwyr Ifanc y Flwyddyn, sy’n cynnwys cannoedd o ysgolion a disgyblion ledled y wlad, sy’n brwydro er mwyn ennill y teitl Defnyddwyr Ifanc y Flwyddyn 2009.

Y pedwar cynrychiolwyr o Ysgol Syr Hugh Owen a ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth Gwynedd oedd: Matthew Wilkinson, Christopher Roberts, Osian Gwyn Williams a Dylan Arwel Williams. Llongyfarchiadau unwaith eto i Ysgol Syr Hugh Owen, a phob lwc yn y rownd derfynol!Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 03/03/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]