Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Cynllunio ac Amgylchedd > Gwastraff ac Ailgylchu
 

Gwastraff swmpus

Carped - gwastraff swmpus
Carped - gwastraff swmpus

Weithiau mae'n bosib y bydd gennych wastraff swmpus mawr, fel hen deledu, cadair, soffa neu rholyn carped. Ni ellir derbyn eitemau fel hyn yn y bin gwyrdd, nac ychwaith wrth ochr eich biniau sbwriel. Gelwir eitemau fel hyn yn eitemau swmpus.

Mae’n bosib trefnu casgliad gwastraff swmpus gyda'r Cyngor.


I wneud cais am gasgliad gwastraff swmpus ffoniwch 01766 771000.


Mae ffi o £17.50 am y gwasanaeth, a byddwn yn casglu hyd at 5 eitem swmpus yn y pris hwn.  Nid oes cyfyngiad ar y nifer o geisiadau y gallwch eu gwneud mewn unrhyw gyfnod o amser, ond bydd ffi o £17.50 yn cael ei godi bob tro. Gallwch dalu'r ffi gyda cherdyn debyd dros y ffôn wrth drefnu eich casgliad, neu bydd yn bosib talu gyda siec neu archeb bost.


Nodwch:  Ni allwn gasglu’r eitemau canlynol fel rhan o’r casgliad gwastraff swmpus:

  • gwastraff adeiladwyr
  • gwastraff gardd (rhowch hwn yn y bin brown neu ewch ag o i'ch canolfan ailgylchu leol)
  • gwastraff tŷ dros ben (ewch â hwn i'ch canolfan ailgylchu leol)
  • gwastraff clinigol (mae trefniant arbennig ar gyfer gwastraff clinigol - mae gwybodaeth ar gael yn y cwestiynau ac atebion gwastraff tŷ)

 

Cofiwch y gallwch fynd ag unrhyw eitemau mawr neu drydanol i'r canolfannau ailgylchu yn rhad ac am ddim.

Mae cynhwysydd penodol sy’n casglu deunyddiau swmpus ar gyfer pwrpas ailddefnyddio ar gael yno hefyd. 
Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 04/04/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]