Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Cynllunio ac Amgylchedd > Gwastraff ac Ailgylchu
 

Gwastraff ac Ailgylchu

Bocs glas ailgylchu
Bocs glas ailgylchu

Newidiadau i'r gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu:
Bydd newidiadau i rai elfennau o'r gwasaneth gwastraff ac ailgylchu yn cael eu cyflwyno yn ardal Dwyfor ym mis Hydref 2014 ac yn ardaloedd Meirionnydd a Arfon yn 2015. Mae rhagor o wybodaeth yn y daflen wybodaeth gwastraff.

 

 

Rydym yn annog holl drigolion y sir i waredu eu gwastraff yn gyfrifol er mwyn gwneud Gwynedd yn lle braf i fyw. 

Ar y tudalennau hyn gallwch ddod o hyd i wybodaeth am:

Ailgylchu

  • bocs glas ailgylchu - holi am eich diwrnod casglu, gweld calendr casglu 2013, cyflwyno cais am focs newydd a llawer mwy
  • canolfannau a banciau ailgylchu - manylion am eich canolfan ailgylchu leol
  • hyrwyddo ailgylchu - i drefnu sgwrs neu ymweliad â Chanolfan Ailgylchu Caergylchu yng Nghaernarfon ar gyfer ysgol, mudiad neu gymdeithas neu i ofyn i'r tîm ailgylchu ddod â stondin i ddigwyddiad rydych yn ei drefnu, cysylltwch â ni ar 01766 771000 neu e-bostiwch GalwGwynedd@gwynedd.gov.uk  

Gwastraff bwyd

Gwastraff gardd

  • gwastraff gardd - bin olwyn brown - gwybodaeth am yr eitemau y gallwch eu rhoi yn eich bin brown, holi am eich diwrnod casglu, gweld calendr casglu 2013 a llawer mwy 

Gwastraff tŷ

Gwastraff masnachol


Os ydych eisiau adrodd am achosion o dipio gwastraff yn anghyfreithlon, problemau ysbwriel ar y stryd, baw cŵn, graffiti ac ati, ewch i'r adran Cadw Gwynedd yn daclus.


Atodiadau

Taflen wybodaeth gwastraff - Mai 2014pdf (pdf, 174k)
 

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 18/09/2014
 

Cysylltau Allanol

 
*Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]