Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Cynllunio ac Amgylchedd > Gwastraff ac Ailgylchu
 

Gwastraff ac Ailgylchu

Bocs glas ailgylchu
Bocs glas ailgylchu

Newidiadau i gasgliadau gwastraff Ardal Dwyfor

(ewch i waelod y  dudalen am wybodaeth ynglŷn ag ardaloedd Meirionnydd ac Arfon)


Bydd trefniadau casglu gwastraff newydd yn cael eu cyflwyno yn ardal Dwyfor o 20 Hydref 2014 ymlaen.

O’r dyddiad yma, bydd casgliadau gwastraff gweddilliol Dwyfor (y bin olwyn gwyrdd neu tri bag du ar gyfer y pethau hynny na ellir eu hailgylchu neu gompostio megis polythen neu lwch lludw) yn cael eu casglu bob tair wythnos yn hytrach na’r drefn bresennol o gasglu bob pythefnos.

Ni fydd unrhyw newid i’r casgliadau eraill yn Nwyfor:

 • ailgylchu (bocs glas / Cartgylchu) - dim newid, casgliad wythnosol yn parhau
 • gwastraff bwyd (bin bwyd brown) - dim newid, casgliad wythnosol yn parhau
 • gwastraff gardd (bin olwyn brown) - dim newid, casgliad pob pythefnos

Os ydych chi'n byw yn Nwyfor, byddwch yn derbyn pecyn gwybodaeth drwy’r post yn esbonio’r drefn newydd o gasglu eich gwastraff gweddilliol. Bydd y pecyn yma yn cynnwys:

 1. manylion am eich diwrnod casglu
 2. calendr ailgylchu a chasglu gwastraff ar gyfer y flwyddyn i ddod
 3. taflenni syml fydd yn cynnwys gwybodaeth am yr holl ddeunyddiau y gellir eu rhoi i’w casglu yn y casgliadau ailgylchu a gwastraff bwyd wythnosol
 4. gwybodaeth am sut i gysylltu â’r Cyngor os oes gennych unrhyw gwestiynau am y drefn newydd.

Am fwy o wybodaeth gwyliwch y fideo ar YouTube.

 

Pam newid y drefn?
Mae pedwar prif reswm dros newid y drefn. Mae rhagor o wybodaeth yn y daflen wybodaeth gwastraff

 

Ardaloedd Meirionnydd ac Arfon
Ni fydd unrhyw newidiadau i gasgliadau ardaloedd Meirionnydd ac Arfon tan 2015 ac mae’r calendrau isod yn parhau’n gyfredol: 

 

Yn yr adran Gwastraff ac Ailgylchu cewch wybodaeth am:


Ailgylchu

 • bocs glas ailgylchu - holi am eich diwrnod casglu, gweld calendr casglu 2013, cyflwyno cais am focs newydd a llawer mwy
 • canolfannau a banciau ailgylchu - manylion am eich canolfan ailgylchu leol
 • hyrwyddo ailgylchu - i drefnu sgwrs neu ymweliad â Chanolfan Ailgylchu Caergylchu yng Nghaernarfon ar gyfer ysgol, mudiad neu gymdeithas neu i ofyn i'r tîm ailgylchu ddod â stondin i ddigwyddiad rydych yn ei drefnu, cysylltwch â ni ar 01766 771000 neu e-bostiwch GalwGwynedd@gwynedd.gov.uk  

Gwastraff bwyd

Gwastraff gardd

 • gwastraff gardd - bin olwyn brown - gwybodaeth am yr eitemau y gallwch eu rhoi yn eich bin brown, holi am eich diwrnod casglu, gweld calendr casglu 2013 a llawer mwy 

Gwastraff tŷ

Gwastraff masnachol


Os ydych eisiau adrodd am achosion o dipio gwastraff yn anghyfreithlon, problemau ysbwriel ar y stryd, baw cŵn, graffiti ac ati, ewch i'r adran Cadw Gwynedd yn daclus.


Atodiadau

Taflen wybodaeth gwastraff - Mai 2014pdf (pdf, 174k)
 

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 13/10/2014
 

Cysylltau Allanol

 
*Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]