Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Cynllunio ac Amgylchedd > Gwastraff ac Ailgylchu
 

Gwastraff ac Ailgylchu

Bocs glas ailgylchu
Bocs glas ailgylchu

Newidiadau i gasgliadau gwastraff Ardal Dwyfor

(ewch i waelod y dudalen am wybodaeth ynglŷn ag ardaloedd Meirionnydd ac Arfon)


Mae trefniadau casglu gwastraff newydd ardal Dwyfor bellach yn weithredol.

Mae casgliadau gwastraff gweddilliol Dwyfor (y bin olwyn gwyrdd neu tri bag du ar gyfer y pethau hynny na ellir eu hailgylchu neu gompostio megis polythen neu lwch lludw) yn cael eu casglu bob tair wythnos yn hytrach na’r drefn bresennol o gasglu bob pythefnos.

Ni fydd unrhyw newid i’r casgliadau eraill yn Nwyfor:

 • ailgylchu (bocs glas / Cartgylchu) - dim newid, casgliad wythnosol yn parhau
 • gwastraff bwyd (bin bwyd brown) - dim newid, casgliad wythnosol yn parhau
 • gwastraff gardd (bin olwyn brown) - dim newid, casgliad pob pythefnos

Os ydych chi'n byw yn Nwyfor, byddwch yn derbyn pecyn gwybodaeth drwy’r post yn esbonio’r drefn newydd o gasglu eich gwastraff gweddilliol. Bydd y pecyn yma yn cynnwys:

 1. manylion am eich diwrnod casglu
 2. calendr ailgylchu a chasglu gwastraff ar gyfer y flwyddyn i ddod
 3. taflenni syml fydd yn cynnwys gwybodaeth am yr holl ddeunyddiau y gellir eu rhoi i’w casglu yn y casgliadau ailgylchu a gwastraff bwyd wythnosol
 4. gwybodaeth am sut i gysylltu â’r Cyngor os oes gennych unrhyw gwestiynau am y drefn newydd.

Am fwy o wybodaeth gwyliwch y fideo ar YouTube.

 

Pam newid y drefn?
Mae pedwar prif reswm dros newid y drefn. Mae rhagor o wybodaeth yn y daflen wybodaeth gwastraff

 

Ardaloedd Meirionnydd ac Arfon
Ni fydd unrhyw newidiadau i gasgliadau ardaloedd Meirionnydd ac Arfon tan 2015 ac mae’r calendrau isod yn parhau’n gyfredol: 

 

Yn yr adran Gwastraff ac Ailgylchu cewch wybodaeth am:


Ailgylchu

 • bocs glas ailgylchu - holi am eich diwrnod casglu, gweld calendr casglu 2013, cyflwyno cais am focs newydd a llawer mwy
 • canolfannau a banciau ailgylchu - manylion am eich canolfan ailgylchu leol
 • hyrwyddo ailgylchu - i drefnu sgwrs neu ymweliad â Chanolfan Ailgylchu Caergylchu yng Nghaernarfon ar gyfer ysgol, mudiad neu gymdeithas neu i ofyn i'r tîm ailgylchu ddod â stondin i ddigwyddiad rydych yn ei drefnu, cysylltwch â ni ar 01766 771000 neu e-bostiwch GalwGwynedd@gwynedd.gov.uk  

Gwastraff bwyd

Gwastraff gardd

 • gwastraff gardd - bin olwyn brown - gwybodaeth am yr eitemau y gallwch eu rhoi yn eich bin brown, holi am eich diwrnod casglu, gweld calendr casglu 2013 a llawer mwy 

Gwastraff tŷ

Gwastraff masnachol


Os ydych eisiau adrodd am achosion o dipio gwastraff yn anghyfreithlon, problemau ysbwriel ar y stryd, baw cŵn, graffiti ac ati, ewch i'r adran Cadw Gwynedd yn daclus.


Atodiadau

Taflen wybodaeth gwastraff - Mai 2014pdf (pdf, 174k)
 

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 24/10/2014
 

Cysylltau Allanol

 
*Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]