Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Ionawr
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Ionawr |
 

Arddangosfa tai Cyngor Gwynedd yn cyrraedd Dysynni

Mae tenantiaid Cyngor Gwynedd yn cael eu gwahodd i ymweld â thŷ arddangos newydd ac arddangosfa symudol Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) sydd wedi agor yn Y Friog.

Dyma gyfle i denantiaid yr ardal weld y gwelliannau allent eu disgwyl os bydd eu cartrefi yn cael trosglwyddo i gymdeithas dai annibynnol heb fod er elw.

Bydd y tŷ arddangos yn 1 Godre'r Meurig, Y Friog ar agor tan ddydd Gwener, 23 Ionawr, gyda’r arddangosfa symudol yn ymweld â Chanolfan Hamdden Bro Dysynni, Tywyn o ddydd Sadwrn, 24 Ionawr tan ddydd Iau, 29 Ionawr, ac yna Maes Parcio Canolfan Hamdden Y Pafiliwn, Abermaw rhwng dydd Sadwrn, 31 Ionawr a dydd Iau, 5 Chwefror.

Mae’n ofynnol gan Lywodraeth y Cynulliad fod pob ty Cyngor yng Nghymru yn cael ei godi i Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) sy’n golygu y dylai pob ty fod mewn cyflwr da, yn ddiogel yn ogystal â chael ceginau ac ystafelloedd ymolchi modern. Dros yr wythnosau nesaf, bydd sawl tŷ arddangos ac arddangosfa deithiol yn agor mewn cymunedau ar draws Gwynedd fel y gall tenantiaid weld y safonau fydd i’w disgwyl dan SATC.

Ar ddiwedd yr ymgyrch wybodaeth, bydd tenantiaid yn derbyn dogfen ymgynghori ffurfiol a fydd yn rhoi gwybodaeth fanwl am y cynnig ac yna yn cael eu gwahodd i bleidleisio ar un o’r ddau opsiwn - sef aros gyda’r Cyngor neu drosglwyddo i Gartrefi Cymunedol Gwynedd.

Os ydy tenantiaid yn pleidleisio o blaid trosglwyddo eu cartrefi i Gartrefi Cymunedol Gwynedd, byddai £136 miliwn yn cael ei fuddsoddi i godi cartrefi i’r Safon Ansawdd Tai Cymru yn ystod y pum mlynedd ar ôl trosglwyddo.

Dywedodd y Cynghorydd John Williams, Uwch Arweinydd Portffolio Gofal Cyngor Gwynedd:

“Mae’r broses hon o ymgynghori yn un o’r mwyaf mae Cyngor Gwynedd erioed wedi ymgymryd â hi, ac rwy’n falch fod tŷ arddangos ar agor yn Y Friog yn ogystal â’r arddangosfeydd symudol a fydd yn ymweld â’r ardal.

"Mae’n golygu y bydd gan fwy o denantiaid y cyfle i weld drostynt eu hunain beth all y gwelliannau SATC olygu, a hoffwn eu hannog i fynd i weld y tŷ neu’r arddangosfa symudol fel y gallant wneud penderfyniad gwybodus.

“Mae rheolau cenedlaethol llym yn golygu nad yw’r Cyngor yn gallu benthyca’r arian yr ydym ei angen i gyrraedd y safon yma. Ar y llaw arall, byddai Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn cael eu llywodraethu gan reolau gwahanol a byddant yn gallu benthyca’r arian sydd ei angen i sicrhau bod y tai yn cyrraedd safonau Llywodraeth y Cynulliad.

“Ar ddiwedd y broses hon, y tenantiaid eu hunain fydd yn penderfynu ar y mater allweddol hwn, ac felly mae’n hollbwysig eu bod yn ystyried yr holl wybodaeth y maent yn ei dderbyn yn ofalus cyn gwneud penderfyniad gwybodus mewn pleidlais gyfrinachol.”

Nid oes angen i denantiaid wneud apwyntiad i ymweld â’r ty arddangos, a bydd bws wennol am ddim ar gael os byddwch yn archebu lle o flaen llaw a fydd yn teithio rhwng Abermaw, Dolgellau, Tywyn a’r tŷ arddangos ar ddydd Mercher, 21 Ionawr. Cysylltwch â thîm y prosiect ar radffôn 0800 030 4653 i gael manylion am amseroedd agor y tŷ arddangos, ac i drefnu cadw lle ymlaen llaw ar y bws wennol erbyn 12pm ar ddydd Mawrth, 20 Ionawr.

Am ragor o wybodaeth am argymhellion trosglwyddo tai cyngor a’r rhaglen tai arddangos, gall tenantiaid gysylltu â:

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 13/01/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]