Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2008 > Medi
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Medi |
 

Cyngor Gwynedd a’r Heddlu yn dweud dim diolch i droseddau amgylcheddol

Tipio slei bach anghyfreithlon
Tipio slei bach anghyfreithlon

Ydych chi wedi cael llond bol ar lanastr ar eich stryd ac yn eich cymuned?

Gwella bywydau trwch y boblogaeth drwy atal lleiafrif rhag difetha'r amgylchedd yw bwriad cynllun newydd gan Gyngor Gwynedd a fydd yn mynd i’r afael â throseddau amgylcheddol.

Gall problemau megis sbwriel, baw ci, graffiti a phosteri anghyfreithlon fod yn dorcalonnus i’r mwyafrif llethol o bobl Gwynedd sy’n ymfalchïo yn eu cymuned ac eisiau byw mewn ardal lân a thaclus.

Fel rhan o’r gwaith o daclo’r fath ymddygiad, mae Cyngor Gwynedd wedi arwyddo cytundeb gyda Heddlu Gogledd Cymru sy’n eu galluogi i weithio gyda'i gilydd i fynd i’r afael â'r math yma o ymddygiad gwrthgymdeithasol ac i annog dinasyddiaeth dda.

Bydd wardeiniaid stryd newydd Cyngor Gwynedd i’w gweld yn ein trefi a phentrefi yn y dyfodol agos. Byddant yn gweithio law yn llaw efo Swyddogion Cefnogi Cymuned yr Heddlu (SCCH) i fynd i’r afael â’r bobl sy’n gyfrifol am y problemau hyn.

Mae hyn yn newyddion da yn ôl y Cynghorydd Gareth Roberts, Uwch Arweinydd Portffolio Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

“Wardeiniaid y Cyngor a Swyddogion Cefnogi Cymuned yr Heddlu fydd llygaid a chlustiau'r cynllun. Bydd yr hawl ganddynt i roi rhybudd talu cosb am droseddu amgylcheddol.

“Mae pobl o hyd yn sôn am ba mor hunanol ac anystyrlon yw rhai sy’n gollwng ysbwriel neu’n gadael i’w cŵn faeddu ar y stryd. Byddwn yn cymryd y troseddau hyn o ddifrif a thrwy weithio gyda’r heddlu mae’r Cyngor yn disgwyl gweld gostyngiad yn y nifer o achosion o’r math yma, a fydd yn sicrhau amgylchedd o ansawdd i drigolion Gwynedd.”

Ychwanegodd yr Arolygydd Gareth Wynne o Heddlu Gogledd Cymru:

“Dyma enghraifft arall o Heddlu Gogledd Cymru yn cyd-weithio â Chyngor Gwynedd i daclo materion sydd yn poeni ein cymunedau lleol. Caiff troseddau amgylcheddol megis ysbwriel, graffiti a baw ci effaith negyddol ar safonau byw ein cymunedau lleol.

“Mae angen dangos i droseddwyr fod ymddygiad o’r fath yn wrthgymdeithasol ac yn annerbyniol.”Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 01/10/2008
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]