Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2008 > Medi
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Medi |
 

Dathlu cysylltiadau Gwynedd a Lerpwl

Bydd Gweinidog Treftadaeth y Cynulliad, Alun Ffred Jones AC a'r Parch Ddr D. Ben Rees, Lerpwl yn agor arddangosfa yn Amgueddfa ac Oriel Gwynedd ym Mangor ar ddydd Sadwrn, 6 Medi sy'n dathlu'r perthynas arbennig rhwng Gwynedd a Lerpwl.

Gan mai Lerpwl yw Prifddinas Diwylliant Ewrop eleni, bydd yr arddangosfa yn dathlu'r cysylltiadau agos sydd wedi bod rhwng Lerpwl a Gwynedd dros y tair canrif ddiwethaf. Bydd yr arddangosfa yn edrych ar sut mae'r Cymry yn Lerpwl wedi cyfrannu at a chael eu dylanwadu gan y ddinas. 

Dywedodd y Cynghorydd Dyfed Edwards, Arweinydd Cyngor Gwynedd a fydd hefyd yn mynychu'r agoriad swyddogol:

"Mae hon yn arddangosfa arbennig sy'n cynnwys hanes llafar, lluniau, creiriau amrywiol a gwybodaeth arbennig sy'n adrodd y cysylltiadau rhwng Gwynedd a Lerpwl. Mae wedi golygu llawer o waith ymchwil gofalus gan swyddogion y Cyngor, ynghyd a chefnogaeth aelodau'r cyhoedd ac rydym yn ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi cyfrannu.

"Nid yw'r berthynas gyda Lerpwl wedi bod yn un hawdd bob amser, ond does dim amheuaeth fod perthynas arbennig rhwng Lerpwl a Gwynedd.

"Mae'r arddangosfa yma yn dathlu agweddau amrywiol o'r berthynas agos sydd wedi bod rhwng Gwynedd a Dinas Lerpwl, a sut mae nifer o drigolion Gwynedd wedi cyfrannu'n sylweddol at dwf a llwyddiant y ddinas ar hyd y canrifoedd - a pha adeg well i wneud hynny na 2008 pan mae Lerpwl yn Brifddinas Diwylliant."

Mae'r arddangosfa yn canolbwyntio ar themâu o gymdeithas, gwaith, crefydd, hanes morwrol, addysg a hamdden. Mae'n edrych ar sut a pham y symudodd rhai o bobl Gwynedd i fyw i Lerpwl, un ai'n barhaol neu dros dro gan gyfrannu at dwf y ddinas tra'n cadw eu hunaniaeth Gymreig.

Dywedodd y Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones:

"Mae hanes lleol yn hynod o ddiddorol am mai bywydau pobl gyffredin yw'r testun, nid hanesion brenhinoedd na'r boneddigion. Mae'r arddangosfa yma'n arbennig iawn oherwydd bod pobl leol wedi cyfrannu iddi. Nhw yw awduron eu hanes."

Mae'r hyn sydd i'w weld yn yr arddangosfa wedi eu casglu yn dilyn amrywiol ddyddiau agored lle casglwyd pob math o wybodaeth, lluniau a chreiriau am y berthynas rhwng Gwynedd a Lerpwl. Mae'r arddangosfa hefyd yn cynnwys amrywiaeth o wybodaeth a oedd ar gael gan amrywiol sefydliadau gan gynnwys Archifdy Cyngor Gwynedd, Amgueddfa Forwrol Caernarfon, Archifdy Dinas Lerpwl, Amgueddfa Forwrol Merswy, Amgueddfa o Fywyd Lerpwl, Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Archifau Prifysgol Bangor, Archifdy Ynys Môn a llawer mwy.

Mae'r arddangosfa arbennig wedi ei chefnogi gan Gyngor Gwynedd, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cyfeillion Amgueddfa ac Oriel Gwynedd.

Bydd yr arddangosfa yn cael ei chynnal yn Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor o 6 Medi hyd 25 Hydref. Mae'r Amgueddfa ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Gwener (12.30pm - 4.30pm) a dydd Sadwrn (10.30am - 4.30pm).

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Esther Roberts, Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor ar 01248 353368.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 08/09/2008
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]