Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Y Cyngor a Democratiaeth > Trethi Annomestig
 

Sut mae talu?

Mae’r Trethi Annomestig i’w talu bob mis am ddeg mis (oni bai eich bod chi wedi gwneud trefniadau i'w dalu mewn un taliad). Rhaid i'r taliad gyrraedd y Cyngor erbyn y cyntaf o'r mis.

Gallwch dalu trethi annomestig drwy nifer o ffyrdd: 

  • Safle taliadau ar-lein Cyngor Gwynedd 
  • Debyd uniongyrchol - os ydych yn talu gyda debyd uniongyrchol gallwch ddewis talu ar y 5ed, 15ed, 21ain neu’r 28ain o’r mis. Gallwch unai ffonio (01286) 682701 / 682708 gyda'ch manylion banc neu brintio'r ffurflen debyd uniongyrchol sydd wedi ei hatodi ar waelod y dudalen a'i dychwelyd i'r cyfeiriad sydd ar y ffurflen ei hun.
  • Drwy'r post drwy anfon siec wedi ei gwneud yn daladwy i 'Cyngor Gwynedd' i'r: 
    Prif Ariannwr, Cyngor Gwynedd, Penrallt, Caernarfon. LL55 1BN.
    Anfonwch gopi o'ch bil treth gyda'r taliad a rhoi eich cyfeirnod a'ch enw a chyfeiriad ar gefn y siec. Ni fydd derbynneb yn cael eu hanfon yn ôl. Rhaid croesi pob siec ac archeb bost gyda'r geiriau "Cyfrif Taledig" ('Account Payee'). Peidiwch â gwneud y siec yn daladwy i unrhyw swyddog unigol.
  • Drwy ffonio (01766) 771000 rhwng 08:30 a 17:30 i wneud taliad gyda cherdyn Debyd neu Gredyd. Byddwch cystal â nodi y byddwch yn gorfod talu ffi trosglwyddo ychwanegol gyda taliadau cerdyn credyd.

Trafferth talu?
Os ydych yn cael trafferth talu'r dreth annomestig, cysylltwch â ni ar unwaith er mwyn i ni allu eich helpu i ddod o hyd i ffordd fwy hwylus o dalu.  Defnyddiwch y manylion cyswllt ar waelod y dudalen hon. 

Mae’n bosib y gall y pwyntiau cyswllt isod fod o gymorth hefyd:

  • Am wybodaeth am fentrau penodol i helpu busnesau lleol, cysylltwch â’r Uned Cefnogi Busnes ar 01286 679778 neu busnes@gwynedd.gov.uk
  • Busnes Cymru (gwefan cymorth busnes Llywodraeth Cymru)

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ymwneud â thalu Trethi Annomestig yng Ngwynedd, cysylltwch â'r Gwasanaeth Trethi drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt isod: 

Ffôn: (01286) 682712 neu (01286) 682709
E-bost: TrethiAnnomestig@gwynedd.gov.uk
Cyfeiriad: Gwasanaeth Trethi, Cyllid, Penrallt, Caernarfon, LL55 1BN


Atodiadau

Ffurflen Debyd Uniongyrchol Treth Cyngor a Threth Annomestig.pdfpdf (pdf, 68k)
 

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 18/03/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]