Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2007 > Tachwedd
 

A499 Gwelliant Aberdesach i Llanaelhaearn

Clynnog Fawr a'r A499
Clynnog Fawr a'r A499

Bydd Arddangosfa Gyhoeddus yn cael ei chynnal yn neuadd bentref Clynnog Fawr ddydd Mercher nesaf, 28 Tachwedd rhwng 2pm a 8pm, lle bydd cynlluniau ar gyfer y lôn gerbydau 7.3km o Aberdesach i Llanaelhaearn i’w gweld.

Bydd cynrychiolwyr o Gyngor Gwynedd a chwmni contractwyr peirianyddol, Alfred McAlpine, a fydd yn ymgymryd â’r gwelliannau, ar gael i ateb cwestiynau gan aelodau’r cyhoedd.

Mae disgwyl i’r gwelliannau gychwyn ym mis Ionawr 2008 ac mae disgwyl i’r gwaith ddod i ben erbyn canol 2009. Pan fydd y gwaith wedi ei gwblhau, bydd y ffordd yn cynnwys 7.3km o lôn gerbydau newydd, ac fe fydd hefyd yn cynnwys llwybr cymunedol ar hyd ochr ddwyreiniol y ffordd. Bydd y gwelliannau sylweddol hefyd yn cynyddu diogelwch defnyddwyr ar y ffordd ac yn hyrwyddo teithio gwyrdd gyda’r llwybr troed a beicio.

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 23/11/2007
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]