Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Busnes a'r Economi > Prosiectau Economaidd Sylweddol
 

Canolfan Rhagoriaeth Eryri

Antur Stiniog
Antur Stiniog

Mae buddsoddiad o sawl miliwn o bunnoedd wedi rhoi hwb i enw da Gwynedd fel un o’r llefydd gorau yn y byd ar gyfer twristiaeth antur.

Mae Cyngor Gwynedd wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru a grwpiau gweithgareddau awyr agored i greu pecyn gwerth £4 miliwn fydd yn gwella canolfannau gweithgareddau ym Meirionnydd. Bydd hyn yn cael dylanwad aruthrol ar y diwydiant twristiaeth a’r gymuned gyfan.

Mae cynllun Canolfan Rhagoriaeth Eryri wedi ei leoli mewn 4 safle twristiaeth gynaliadwy yn ne Eryri. Bydd yn sicrhau ein bod yn rhagori yn y sector awyr agored. Y weledigaeth yw cynyddu ymwneud y gymuned â’r sector a dod â’r diwydiant awyr agored yn nes at galon y gymuned.

Mae’r prosiect wedi ariannu’r datblygiadau canlynol -

  • Mae Canolfan Rhagoriaeth Eryri wedi bod yn cydweithio a chefnogi Antur Stiniog i ddatblygu llwybrau lawr allt gyntaf Blaenau Ffestiniog.  Ers Mehefin 2012, mae dros 8000 o feicwyr dewr wedi mwynhau’r llwybrau yn barod.  Yn ogystal â hyn mae Canolfan Croeso newydd wedi cael ei adeiladu, gyda chawodydd, cyfleusterau golchi beics a theras to. Mae Antur Stiniog wedi cael ei ddewis i gynnal campwriaeth lawr allt Prydain 2014 sydd am fod yn lansiad swyddogol i’r ganolfan. Mae Antur Stiniog hefyd yn adeiladu llwybr sydd yn cysylltu gyda’r gyda thref Blaenau Ffestiniog.
  • Mae Coed y Brenin wedi gwella ar ei chyfleusterau beicio mynydd byd enwog gyda chymorth y prosiect yma. Mae llwybr newydd gradd glas sydd yn addas ar gyfer pob oed a gallu, ac ardal meithrin sgiliau seiclo dan law ac mae’r llwybr yma rŵan y llwybr mwyaf poblogaidd ar Ystâd coedwigaeth Llywodraeth Cymru. Mae safle neidio ac ardal sgiliau hefyd wedi cael eu creu sydd yn gadael i fol hunan asesu eu gallu sydd yn sicrhau nad ydynt yn trio llwybrau sydd yn anaddas iddynt. Mae gan Goed y Brenin siop newydd ac estyniad i’r ganolfan ymwelwyr, sef gofod mawr sydd yn gallu cynnal cyfarfodydd a phriodasau.
  • Mae’r prosiect wedi bod  yn cydweithio gydag  Urdd Gobaith Cymru i ddatblygu gweithgareddau awyr agored yng Nglan-llyn ger Bala. Yn ogystal â hyn mae gan y safle adeilad llety newydd, caban bwyta a gwelliannau i’r dderbynfa. Ers agoriad y gwersyll yn 1950au, mae Glan-llyn wedi ael ei flwyddyn prysuraf, diolch i’r prosiect.
  • Yn gweithio mewn partneriaeth gyda Pysgotfa Prysor a’r Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear mae Canolfan Rhagoariaeth Eryri yn datblygu pysgota a gweithgareddau eraill ar Lyn Trawsfynydd. Mae storfa cychod a jeti wedi cael eu hychwanegu sydd yn gwella mynediad i’r llyn. Mae Canolfan ymwelwyr newydd yn cael ei greu allan o hen glwb y pwerdy yn cael ei uwchraddio i fod yn ganolfan ymwelwyr newydd gyda chaffi, llogi offer a swyddfa, bydd yn cael ei gwblhau erbyn Mawrth 2014.

Mae partneriaeth Canolfan Rhagoriaeth Eryri yn cael ei rhan-ariannu gan Raglen Gydgyfeirio Ewropeaidd Rhaglen Cronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop drwy Groeso Cymru a Llywodraeth Cymru. Daw cyllid ychwanegol gan yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear, Cyngor Gwynedd, Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Urdd Gobaith Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd.

Cysylltu â ni

Am ragor o wybodaeth am gynllun Canolfan Rhagoriaeth Eryri cysylltwch â’r rheolwr prosiect ar 07990527201.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 27/01/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]