Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Busnes a'r Economi > Prosiectau Economaidd Sylweddol
 

Academi Hwylio a Chanolfan Ddigwyddiadau Pwllheli

Arddangosfa cyn-cynllunio - dyluniad cysyniad
Arddangosfa cyn-cynllunio - dyluniad cysyniad

Y diweddaraf

Rhagwelir bydd gwaith adeiladu’r Academi Hwylio yn cychwyn yn fuan yn 2014 er mwyn agor yn ystod Pasg 2015.

Yn fuan 2014, cymerwyd cam pwysig ymlaen mewn datblygiad o’r Academi Hwylio gyda chychwyn y gwaith morol ar y safle. Bydd cymal yma o’r prosiect yn cynnwys gwaith carthu helaeth er mwyn darparu angorfeydd pontŵn ychwanegol, cynnal y sianel hwylio a gwelliannau i’r isadeiledd.

Pan fydd yn agor yn 2015, rhagwelir y bydd yr Academi Hwylio'n denu miloedd o ymwelwyr ychwanegol i’r ardal bob blwyddyn.

Cefndir y prosiect

Mae pecyn ariannol ar gyfer cynllun arloesol gwerth £8.3 miliwn fydd yn ehangu cyfleon gweithgareddau awyr agored yng Ngwynedd, ac yn hwb enfawr i’r economi leol, wedi cael ei sicrhau.

Mae Cynllun Academi Hwylio Genedlaethol Cymru a Chanolfan Ddigwyddiadau Pwllheli wedi derbyn cefnogaeth ariannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Llywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd. Mae hyn yn cynnwys tua £4 miliwn o raglen Cydgyfeiriant yr Undeb Ewropeaidd ac o Gronfa Arian Cyfatebol Targed Llywodraeth Cymru.

Bydd y cynllun yn datblygu canolfan ym Mhwllheli a fydd yn:

  • cynnig darpariaeth ar gyfer cystadlaethau hwylio o’r radd flaenaf
  • yn datblygu’r ardal i fod yn gyrchfan ar gyfer hwylwyr gorau’r byd
  • yn agor y drws i hwylwyr newydd, yn cynnig cyfleodd i fwy o bobl ddatblygu sgiliau gweithgareddau awyr agored ac yn adnodd i’r gymuned gyfan
  • ganolfan i gynnal gweithgareddau cymunedol ehangach yn y dref

Mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chlwb Hwylio Pwllheli; Llywodraeth Cymru; Chwaraeon Dŵr Gogledd Cymru; Plas Menai; Coleg Llandrillo (Cymru) a Chymdeithas Hwylio Cymru i ddatblygu’r academi a’r ganolfan weithgareddau.

Mae’r cynllun yn ymateb i’r galw sydd am gyfleusterau o safon uwch ym Mhwllheli ac yn ymateb yn uniongyrchol i’r adroddiad Datblygu Cysyniad a baratowyd gan Marina Projects yn 2008.

Cysylltu â ni

Am fwy o wybodaeth gellir cysylltu â'r Adran Economi a Chymuned:

  • E-bost: adfywio@gwynedd.gov.uk
  • Ffôn: 01286 679513
  • Cyfeiriad: Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH.

Atodiadau

Byrddau Ymgynghori Ionawr 2012pdf (pdf, 3.36Mb)
 
 
Adroddiad: Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Digwyddiadaupdf (pdf, 5.59Mb)
 
 
Academi Hwylio Genedlaethol Cymru a Chanolfan Digwyddiadau ym Mhwllhelipdf (pdf, 2.89Mb)
 
 
Datblygiad Cynigion Cysyniad Ar Gyfer Academi Hwylio Genedlaethol Cymru A Chanolfan Ddigwyddiadau ym Mhwllhelipdf (pdf, 102k)
 
 
Academi Hwylio - Newyddion Gwynedd Hydref 2011pdf (pdf, 649k)
 

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 27/01/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]