Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Diwylliant a Hamdden > Celfyddydau Cymunedol Gwynedd
 

Celfyddydau Cymunedol Gwynedd

Deffro'r Ddraig
Deffro'r Ddraig

Mae bwrlwm yn y Celfyddydau yng Ngwynedd. Mae pob math o weithgareddau ar y gweill yn ein cymunedau ac mewn theatrau a chanolfannau. Mae'r traddodiad yn un hir ac mae rhai o enwogion diwylliant Cymru yn hanu o'r Sir - a hynny ers canrifoedd bellach. Does dim pall ar y bwrlwm wrth i artistiaid, cerddorion a llenorion cyfoes ddwyn sylw Cymru gyfan yn gyson.

Yng Ngwynedd mae theatrau, canolfannau ac orielau yn darparu cartref i'r Celfyddydau. Ar yr un pryd mae pwyslais cynyddol ar weithio gyda chymunedau. Mae rhai pobl yn dod i gysylltiad â chelfyddyd am y tro cyntaf erioed. Mae'r elfen gymunedol yn un bwysig ac yn un i adeiladu arni at y dyfodol.

Cliciwch ar y penawdau ar y chwith am bob math o wybodaeth am y celfyddydau yng Ngwynedd a sicrhewch gopi o bamffled Uned Celfyddydau Cymunedol gan ei lawrlwytho isod, neu cysylltwch am gopi papur.

 

Cysylltu â ni

Gwawr Wyn Roberts
Swyddog Datblygu Celfyddydau Cymunedol a Seicotherapydd Celf o dan Hyfforddiant
GwawrR@gwynedd.gov.uk

Uned Celfyddydau Cymunedol, Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

01286 679721 / 07789 032517

www.gwynedd.gov.uk/celf
www.facebook.com/gwyneddgreadigolcreativegwynedd
Twitter - @celfGwyneddarts


Atodiadau

Poster Plant a Phobl Ifaincpdf (pdf, 848k)
 
 
Celfyddydau Cymunedolpdf (pdf, 1.63Mb)
 

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 01/11/2013
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]