Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Budd-daliadau a Chyngor
 

Dinasyddiaeth

Mae Cyngor Gwynedd yn gweinyddu seremonïau dinasyddiaeth ar ran y Swyddfa Gartref. Seremoni dinasyddiaeth ydi’r cam olaf yn y broses o wneud cais i ddod yn ddinesydd Prydeinig. 

Mae angen i bob unigolyn dros 18 mlwydd oed sy’n symud i Brydain i fyw ac am ddod yn ddinesydd Prydeinig gymryd llw mewn seremoni dinasyddiaeth o fewn 3 mis i’w cais am ddinasyddiaeth gael ei gymeradwyo.Sut mae gwneud cais i ddod yn ddinesydd Prydeinig?

I wneud cais i ddod yn ddinesydd Prydeinig bydd angen i chi gysylltu gyda’r Swyddfa Gartref. Am ragor o wybodaeth ewch i wefan yr UK Border Agency (cyswllt allanol).

Sut mae trefnu seremoni dinasyddiaeth?
Os ydych yn byw yng Ngwynedd ac yn derbyn llythyr gan y Swyddfa Gartref yn nodi fod angen i chi fynychu seremoni dinasyddiaeth, ffoniwch 01766 771000.

Pryd mae’r seremonïau yn cael eu cynnal yng Ngwynedd?
Yn arferol, bydd seremonïau dinasyddiaeth yn cael eu cynnal unwaith y mis yn Swyddfa Gofrestru Caernarfon. Am ragor o wybodaeth neu i drefnu seremoni, ffoniwch 01766 771000.

Rhagor o wybodaeth
Am ragor o wybodaeth yn ymwneud â chyflwyno cais am ddinasyddiaeth Brydeinig, ewch i wefan yr UK Border Agency (cyswllt allanol)

Os yw eich ymholiad yn ymwneud â’r seremoni dinasyddiaeth ei hun, ffoniwch 01766 771000.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 03/12/2013
 

Cysylltau Allanol

 
*Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]