Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2007 > Ionawr
 

Rhybudd Safonau Masnach yn dilyn tywydd garw

Mae’r Heddlu a Swyddogion Safonau Masnach yn rhybuddio pobl i fod ar eu gwyliadwriaeth yn erbyn lladron a masnachwyr twyllodrus, yn enwedig yn dilyn y stormydd yn ystod yr wythnos.

Mae nifer o bobl ar hyd a lled y sir wedi dioddef difrod i’w cartrefi a’i gerddi yn ystod y gwyntoedd tymhestlog yn yr ardal dros yr wythnos diwethaf.

Mae’r Heddlu a Swyddogion Safonau Masnach yn erfyn ar drigolion i fod yn wyliadwrus os oes gweithwyr neu werthwyr na fydd o reidrwydd yn cynnig gwasanaeth diffuant yn galw ar eu stepen drws. 

Dywedodd Swyddog Diogelwch Cymunedol Gwyn Parry:

“Yn dilyn y tywydd ofnadwy ar draws y DU yr wythnos yma, mae nifer o bobl wedi dioddef difrod sylweddol i’w cartrefi. Er ein bod yn deall y bydd pobl yn chwilio am grefftwyr i wneud gwaith atgyweirio, rydym yn erfyn arnynt i fod yn ofalus iawn pwy maent yn eu cyflogi i wneud y gwaith ac i fod yn wyliadwrus iawn o grefftwyr sy’n galw’n ddirybudd. 

“Fy nghyngor i yw eich bod yn cadw’r drws ar glo drwy’r amser, ac os oes rhywun yn galw yn ddirybudd, peidiwch â’u gadael i mewn nes eich bod yn gwbl hapus eu bod yn cynrychioli’r asiant y maent yn honni eu bod yn gweithio iddi. Bydd unrhyw weithwyr dilys yn fodlon aros yn y drws tra eich bod yn gwneud yn siwr eu bod yn dod o’r cwmni perthnasol.”

Ychwanegodd John Reynolds, Rheolwr Gwarchod Y Cyhoedd (Safonau Masnach) Cyngor Gwynedd: 

“Pan ydych angen gwaith brys wedi ei wneud yn eich cartref, mae’n demtasiwn i dderbyn y cynnig cyntaf, ond ein cyngor ni  yw eich bod wastad yn chwilio o gwmpas yn gyntaf. Fel arfer, mae’n well cyflogi crefftwr yr ydych yn ei adnabod neu sydd wedi cael ei argymell i chi gan ffrind neu gymydog. 

“Gwnewch yn siwr eich bod yn gwybod gyda phwy yr ydych yn delio a sut i gysylltu â nhw os nad ydych yn hapus gyda’r gwaith, a pheidiwch â thalu iddynt nes bod y gwaith wedi ei gwblhau. Cofiwch, peidiwch â phrynu dim yn y drws.  Siaradwch gydag aelod o’r teulu neu ffrind agos cyn eich bod yn cytuno bod unrhyw waith yn cael ei wneud nac yn arwyddo unrhyw gontract.”

Gall unrhyw un sy’n dymuno derbyn cyngor defnyddwyr gysylltu â Cyswllt Defnyddwyr ar 0845 040506.

Os oes gennych unrhyw bryderon, yna ffoniwch eich gorsaf heddlu leol, neu mewn argyfwng, ffoniwch 999.

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 13/02/2007
 

Gweler Hefyd

Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]