Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2007 > Ionawr
 

Gwaith casglu sbwriel mewn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig

Fel rhan o’r gwaith rheolaeth ar safle Carreg y Llam, Pistyll, mae Prosiect Gweithredu Natur Gwynedd yn trefnu gwaith ar safle’r hen chwarel arfordirol i ddiogelu’r diddordeb bywyd gwyllt.

Mae’r safle preifat wedi ei ddynodi yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig oherwydd yr adar môr sydd yn nythu ar y clogwyni serth. Mae’n un o’r safleoedd nythu pwysicaf ar gyfer rhywogaethau o adar môr megis gwylogod, llursod a gwylanod coesddu yng ngogledd Cymru. Ceir nifer llai o rywogaethau eraill yn nythu hefyd fel aderyn drycin y graig, y fulfran werdd, y fulfran a gwylan y penwaig. Nodir bo’r fran coesgoch yn nythu gerllaw hefyd, a bo morloi llwydion i’w cael yn y dyfroedd o amgylch y safle.

Tros y blynyddoedd, mae llawer o hen sbwriel wedi ei arllwys tros ochr y chwarel i’r môr, ond mae llawer o hwn dal i fod ar y clogwyn ac yn creu perygl i’r adar. Nid yn unig mae’r safle yn bwysig o ran ei fywyd gwyllt, mae hefyd yn bwysig o fewn cyd-destun hanesyddol yn ei rôl yn niwydiant chwarela Llŷn, a hefyd fel rhan o dirlun godidog Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn.

Y bwriad fel rhan o’r cynllun hwn yw cydweithio gyda’r perchennog, Mr Christopher Garrod, yn ogystal â’r Cyngor Cefn Gwlad a swyddfa Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn er mwyn symud y sbwriel. Bydd y gwaith yn cael ei gynnal ar ddydd Mercher, 24 Ionawr, 2007. Fel rhan o’r gwaith, bydd dringwyr arbenigol o gwmni Colin Jones Rock Engineering ym Mhorthmadog yn dringo i lawr wyneb y clogwyn morol a thynnu’r sbwriel yn ôl i fyny i’r chwarel ar raffau, cyn ei symud oddi yno i’r safle gwaredu gwastraff.

Fe ariennir y gwaith hwn ar y cyd rhwng Prosiect Gweithredu Natur Gwynedd ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn.

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 23/01/2007
 

Cysylltau Allanol

 
*Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]