Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2007 > Ionawr
 

Annog pobl ifanc Gwynedd i Lwyddo’n Lleol

Cafodd bobl ifanc sydd yn dilyn cyrsiau galwedigaethol agoriad llygad a blas ar sut fath o brofiad fyddai rhedeg eu busnes eu hunain yng Ngwynedd fel rhan o sioeau teithiol diweddaraf Llwyddo’n Lleol.

Roedd y sioeau teithiol yn rhan o ymgyrch gan Gyngor Gwynedd, Cronfa Gweithredu dros Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cynulliad Cymru a’u partneriaid i godi ymwybyddiaeth pobl ifanc o’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt yma yng Ngwynedd, a bod y dewis i aros yn y sir i fyw, mentro a gweithio yn ffordd ymlaen i’r dyfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Iwan sy’n arwain ar Ddatblygu ar Gyngor Gwynedd:

"Nod Llwyddo’n Lleol yw annog a chefnogi pobl ifanc Gwynedd i allu gwireddu eu potensial trwy roi’r sgiliau a’r profiad ymarferol angenrheidiol iddynt allu mentro a llwyddo’n lleol, gan gyfrannu tuag at ddatblygiad economaidd eu cymunedau."

Ychwanegodd Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Strategol – Datblygu Cyngor Gwynedd:

“Roedd y sioeau teithiol yn gyfle ardderchog i ddangos i fyfyrwyr galwedigaethol y Sir fod yna gymorth ar gael iddynt gychwyn mentrau ei hunain, boed yn eu hamser sbâr, neu yn llawn-amser ar ôl gorffen eu hastudiaethau.”

Fel rhan o’r sesiynau roedd y bobl ifanc o ledled y sir yn cael blas ar fywyd hunan gyflogedig drwy eiriau actorion ac unigolion o Wynedd sydd wedi dewis byw a gweithio yn y sir ac wedi sefydlu eu busnes eu hunain yma yng Ngwynedd. Yna roedd y bobl ifanc yn cael cyfle i roi eu syniadau eu hunain ar waith drwy gymryd rhan mewn sesiynau rhyngweithiol o dan arweinyddiaeth yr arbenigwr ym myd “Dysgu Gweithredol”, Wyn Owen.

Dangosodd i’r bobl ifanc bod modd cychwyn busnes o ddiddordeb neu syniad sydd yn gwyrdroi yn y meddwl. Mae Mr Owen wedi ennill enw iddo’i hun yn ddiweddar ym myd dysgu gweithredol ac ynn rhedeg cyrsiau amrywiol ar draws y wlad.

Dywedodd Wyn Owen i’r sesiynau gyflyru’r meddwl ac iddo dderbyn adborth calonogol gan y bobl ifanc:

“Mae’n glir bod gan fyfyrwyr Gwynedd nifer o syniadau gwych am fentrau a busnesau.  Roedd gan nifer ohonynt ddiddordeb gweithio gyda thîm Llwyddo’n Lleol i dreialu’r syniadau yma ar lefel bach i gychwyn, er mwyn ennill profiad cyn mentro i’r byd busnes yn y dyfodol,” meddai.

Ychwanegodd Nia Swann, Swyddog Datblygu Llwyddo’n Lleol:

“Mae’r sioeau teithiol yn rhoi cyfle i ni fynd a neges Llwyddo’n Lleol allan i bobl ifanc, ond cofiwch - nid oes rhaid i chi fod wedi mynychu sesiwn i dderbyn cymorth i dreialu’ch syniad am fenter. Os ydych rhwng 13 a 30 oed, erioed wedi cychwyn menter o’r blaen ac eisiau cymorth i dreialu menter newydd yng Ngwynedd, cysylltwch â ni!”

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Nia Swann, Swyddog Datblygu Llwyddo’n Lleol ar 01286 679774

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 19/01/2007
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]