Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2007 > Ionawr
 

Canolfan Hamdden Arfon yn dathlu Chwarter Canrif

Gyda mwy a mwy o bobl yn defnyddio’r ystod eang o adnoddau hamdden a chwaraeon sydd ar gael iddynt yng nghanolfannau hamdden Cyngor Gwynedd, mae Canolfan Hamdden Arfon, Caernarfon yn dathlu carreg filltir bwysig iawn gyda chyfres o weithgareddau wedi eu trefnu er mwyn annog mwy fyth o’r cyhoedd i wneud defnydd o’r ganolfan.

Wrth iddi ddathlu ei phenblwydd yn 25 oed ar ddydd Mawrth, 16 Ionawr, bydd Canolfan Hamdden Arfon yn trefnu amryw o ddathliadau penblwydd ar gyfer ymwelwyr, gan gynnwys nofio am ddim i bawb ar ôl 2:30pm.  Beth am i chi ddod â ffrind efo chi?

Hefyd, bydd aelodau yn cael y cyfle i chwarae sboncen am ddim ar yr 16eg – er hynny bydd angen bwcio o flaen llaw. Hefyd  bydd sesiynau am ddim yn ystafell iechyd ar gyfer cwsmeriaid newydd rhwng 5pm ac 8pm. Cofiwch, cyntaf i’r felin…

Dywedodd y Cynghorydd Roy Owen, Arweinydd Portffolio Dysgu Gydol Oes ar Gyngor Gwynedd:

“Mae darparu amrywiaeth eang o adnoddau hamdden a gweithgareddau corfforol i drigolion lleol am 25 mlynedd yn garreg filltir arwyddocaol ac rwyf yn falch o gael nodi ein bod yn gweld cynnydd yn y nifer o bobl ifanc sy’n cymryd mantais o’r sesiynau nofio am ddim sy’n cael eu cynnal yn ystod gwyliau’r ysgol.

“Gobeithio y bydd y penblwydd hwn yn gymorth i dynnu sylw mwy o bobl at yr adnoddau gwych sydd ar gael iddynt yng nghanolfannau hamdden Cyngor Gwynedd. Os fyddwch chi’n ymweld â’ch Canolfan leol, beth am fynd â ffrind efo chi?”

Ychwanegodd Ian Roberts, Rheolwr Canolfan Hamdden Arfon:

“Mae’n hollbwysig fod pobl o bob oed yn cymryd mantais o’r amrywiaeth o adnoddau sydd ar gael iddynt yma yng Ngwynedd ac rwyf yn gobeithio y bydd y penblwydd hwn yn annog rhagor o drigolion i wireddu eu haddunedau blwyddyn newydd i fod yn heini gan ddefnyddio eu Canolfan hamdden leol.”

Cofiwch fod y ganolfan hamdden yn darparu amrywiaeth eang o adnoddau gyda nofio am ddim ar gyfer rhai dros 60 oed yn ogystal â nofio am ddim i blant dan 16 oed yn ystod gwyliau’r ysgol. Beth am ymweld â Chanolfan Hamdden Arfon a gwneud defnydd o’r cyrtiau sboncen, badminton, pêl-droed, y stafell iechyd a’r stafell godi pwysau, y vibrogym, dosbarthiadau ymarfer cylchol, aerobics dwr a jiwdo i enwi dim ond rhai.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r gweithgareddau a gynhelir yn y ganolfan hamdden yn ystod y dathliadau chwarter canrif, cysylltwch âg Ian Roberts, Rheolwr Canolfan Hamdden Arfon ar (01286) 676451.

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 09/01/2007
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]