Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Y Cyngor a Democratiaeth > Treth Cyngor
 

Sut mae talu?

Mae’r Dreth Cyngor i’w thalu bob mis am ddeg mis (oni bai eich bod chi wedi gwneud trefniadau i'w dalu mewn un taliad). Rhaid iddo gyrraedd y Cyngor erbyn y cyntaf o'r mis.

Mae sawl dull gwahanol o dalu:

 • Talu ar-lein
  Ewch i Safle Taliadau Ar-lein Cyngor Gwynedd 
 • Debyd uniongyrchol
  Er mwyn trefnu i dalu drwy ddebyd uniongyrchol, bydd angen i chi lawrlwytho'r ffurflen debyd uniongyrchol a’i dychwelyd drwy’r post i’r cyfeiriad sydd wedi ei nodi ar y ffurflen. 

  Mae hefyd yn bosib trefnu i dalu gyda debyd uniongyrchol drwy ffonio (01286) 682701 neu (01286) 682708.  Byddwch angen eich manylion banc wrth law.

  Os yn talu drwy ddebyd uniongyrchol cewch ddewis talu ar y 5ed, 15ed, 21ain neu’r 28ain o’r mis.
 • Dros y ffôn
  Ffonio (01766) 771000 rhwng 08:30 a 17:30 i wneud taliad gyda cherdyn Debyd neu Gredyd. Byddwch cystal â nodi y byddwch yn gorfod talu ffi trosglwyddo ychwanegol gyda taliadau cerdyn Credyd.
 • Swyddfa Bost
  Gallwch dalu mewn Swyddfa Bost gyda cherdyn plastig sweip arbennig. Bydd angen  cysylltu â ni i drefnu eich bod yn derbyn y cerdyn hwn yn y lle cyntaf. Ffoniwch (01286) 682701 neu (01286) 682708.  Mae'n bwysig sicrhau bod y taliad yn cael ei wneud erbyn y 1af o bob mis.
 • Trwy'r post
  Anfonwch siec neu archeb bost i:
  Cyngor Gwynedd, Swyddfeydd y Cyngor, Penrallt, Caernarfon. LL55 1BN. 

  Rhaid croesi pob siec, archeb bost gyda'r geiriau "Cyfrif Taledig" ('Account Payee') a'i wneud yn daladwy i "Cyngor Gwynedd". Peidiwch â'i wneud yn daladwy i unrhyw swyddog unigol.

  Bydd angen nodi eich cyfeirnod a'ch enw/cyfeiriad ar gefn y siec. Ni fydd derbynneb yn cael ei hanfon o hyn ymlaen ar gyfer taliadau siec.

  Dylech sicrhau fod y taliad yn cyrraedd y Cyngor erbyn y 1af o'r mis.Derbyn eich bil Treth Cyngor drwy e-bost
Helpwch yr amgylchedd drwy roi'r gorau i ddefnyddio papur! Erbyn hyn mae’n bosib dewis derbyn eich bil Treth Cyngor drwy e-bost yn hytrach na drwy’r post. Am ragor o wybodaeth ewch i’r dudalen bilio electronig.


Atodiadau

Ffurflen Debyd Uniongyrchol Treth Cyngor a Threth Annomestigpdf (pdf, 115k)
 

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 18/03/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]