Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Y Cyngor a Democratiaeth > Treth Cyngor
 

Cael trafferth talu eich bil?

Os ydych yn cael trafferth talu eich Treth Cyngor yn yr amgylchiadau economaidd presennol, mae'n holl bwysig eich bod yn cysylltu â'r Gwasanaeth Trethi i weld os oes rhywbeth a ellir ei wneud.

Mae'r Adain yn ymdrin â phob achos yn unigol felly nid oes modd rhoi manylion yma o bopeth a ellir ei ystyried. Efallai y gall y cymorth fod yn drefniant talu arbennig sydd tu allan i'r cynllun statudol, cyngor am ddisgownt neu cyngor i chi ystyried cais am Fudd-dal Treth Cyngor. Mae rhagor o wybodaeth am fudd-daliadau Treth Cyngor ar gael ar y dudalen Budd-dal Tai a Threth Cyngor, lle mae cysylltiadau ychwanegol i safleoedd allanol eraill a allai fod yn cynnig cymorth pellach.

Os oes gennych ddyledion eraill yn ychwanegol i Dreth Cyngor sy'n eich poeni, fe'ch cynghorir yn gryf i gysylltu â CAB Gwynedd sy'n darparu cyngor ar ddyledion yn rhad ac am ddim. Fe allwch hefyd gysylltu â'r llinell gymorth 24 awr - rhif  0845 2416670


Am unrhyw gymorth gennym ni cysylltwch ar (01286) 682706 / 682707 neu TrethCyngor@gwynedd.gov.uk
Gallwch hefyd ysgrifennu at: Gwasanaeth Trethi, Cyngor Gwynedd, Penrallt, Caernarfon, LL55 1BN

neu galwch draw yn un o swyddfeydd y Cyngor -:

Siop Gwynedd Caernarfon, Pencadlys y Cyngor, Stryd y Castell, Caernarfon, LL55 1SE
Siop Gwynedd, Ffordd y Cob, Pwllheli, LL53 5AA
Siop Gwynedd, Penarlâg, Dolgellau, LL40 2YBMethu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 07/10/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]