Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Y Cyngor a Democratiaeth > Treth Cyngor
 

Pwy sy'n talu?

Fel arfer pwy bynnag sy’n byw yn yr eiddo sy’n talu, os mai hwn ydy eu prif neu unig gartref a’u bod dros 18 mlwydd oed. Os oes yna fwy nag un yn byw yn yr eiddo, yna’r un sydd uchaf ar y rhestr yma sy’n talu:

  • perchennog sy’n byw yn yr eiddo
  • tenant sy’n byw yn yr eiddo
  • unrhyw un arall sy’n byw yn yr eiddo
  • perchennog sydd ddim yn byw yn yr eiddo

Os oes yna fwy nag un yn y categorïau yma e.e. cydberchnogion neu gyplau priod yna mae'r ddau yn gyfrifol, a gall y naill neu’r llall dalu.

Mewn rhai amgylchiadau arbennig e.e. eiddo sydd wedi ei rannu yn nifer o fflatiau un ystafell, eiddo sydd wedi ei feddiannu gan unigolion gyda chytundebau neu denantiaeth ar wahân, neu gartrefi ar gyfer yr henoed, yna y perchennog sy’n gyfrifol am dalu Treth Cyngor.

Os ydych yn meddwl mai nid chi sydd i fod yn gyfrifol am y dreth am beth bynnag reswm, er enghraifft, mai rhywun arall ddylai fod neu eich bod yn credu y dylai yr eiddo gael ei eithrio yna cysylltwch â Gwasanaeth Treth Cyngor Gwynedd, ar (01286) 682700 / 682701 neu TrethCyngor@gwynedd.gov.uk 

Gallwch hefyd adael i ni wybod o newid yn ymwneud â'ch Treth Cyngor drwy gwblhau'r ffurflen ymholiadau sydd wedi ei hatodi ar waelod y dudalen hon a'i dychwelyd i'r cyfeiriad sydd wedi ei nodi ar y ffurflen.


Atodiadau

Ymholiad Treth Cyngorpdf (pdf, 45k)
 

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 07/10/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]