Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Y Cyngor a Democratiaeth > Treth Cyngor
 

Bilio electronig

Helpwch yr amgylchedd drwy roi'r gorau i ddefnyddio papur!

Gallwch ddewis derbyn eich bil Treth Cyngor drwy e-bost yn hytrach na derbyn eich bil drwy'r post.

Beth mae derbyn fy mil drwy e-bost yn ei olygu?

  • Byddwch yn derbyn eich bil, unrhyw hysbysiad addasu neu hysbysiad eithrio, unrhyw rybudd atgoffau neu rybudd terfynol (os yn berthnasol) drwy e-bost
  • Gallwch argraffu eich bil os ydych yn dymuno gwneud hynny
  • Gallwch dalu eich bil yn ddiogel ar-lein os nad ydych yn dewis talu drwy ddebyd uniongyrchol neu ddull arall
  • Gallwch roi gwybod i ni os ydych yn newid eich cyfeiriad e-bost drwy ail-lenwi y ffurflen Treth Cyngor - bilio electronig gyda'ch manylion newydd.


Sut rydw i'n trefnu i dderbyn fy mil drwy e-bost?

  • Byddwch angen eich Rhif Cyfeirnod Treth Cyngor - mae hwn ar gael ar unrhyw fil sydd ganddoch chi'n barod
  • Llenwch ein ffurflen ar-lein Treth Cyngor - bilio electronig  
  • Byddwn yn cadarnhau derbyn eich cais o fewn 10 diwrnod gwaith ac yn yr e-bost yn rhoi gwybod i chi pryd fydd y bilio electronig yn dechrau.


Sut rydw i'n canslo derbyn fy mil drwy e-bost?

  • Os ydych yn penderfynu nad ydych eisiau derbyn eich bil drwy e-bost a'ch bod eisiau mynd yn ôl i'r drefn o dderbyn bil drwy'r post, gallwch adael i ni wybod drwy lenwi ein ffurflen ar-lein Treth Cyngor - rhoi'r gorau i filio electronig


Beth arall ddylwn i ei wybod ynghylch derbyn fy mil drwy e-bost?

Os bydd bil / hysbysiad / rhybudd sy'n cael ei anfon i chi drwy e-bost yn cael ei ddychwelyd i ni fel e-bost 'heb ei anfon' ddwy waith ni fyddwn yn anfon bil drwy e-bost i chi eto. Byddwn yn rhoi eich manylion yn ôl ar y rhestr i dderbyn bil drwy'r post. Pe baech chi eisiau derbyn eich biliau drwy e-bost eto byddai'n rhaid i chi lenwi ffurflen ar-lein Treth Cyngor- bilio electronig eto.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 18/03/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]