Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Y Cyngor a Democratiaeth > Treth Cyngor
 

Eiddo gwag ac ail gartrefi

Eiddo Gwag
Os yw'r eiddo'n wag, a dim dodrefn ynddo, ni fydd Treth Cyngor yn daladwy am y 6 mis cyntaf o ddyddiad gwagio'r dodrefn. Pan ddaw'r cyfnod hwn i ben mae eiddo o'r math hwn bellach yn disgyn i ddosbarth penodedig o fewn y rheoliadau (Adran 12 o Ddeddf Gyllid Llywodraeth Leol 1992 - fel addaswyd gan Deddf Llywodraeth Leol 2003).

Darperir yno yr hawl i'r Cyngor i ganiatáu lefel o ddisgownt neu peidio. Penderfynodd Cyngor Gwynedd nad oes disgownt o gwbl i'w ganiatáu.

Dweud wrthym am newid i eiddo gwag

.


Ail Gartrefi
Cyfeirir yma at eiddo diddeiliad sydd wedi ei ddodrefnu. Mae eiddo o'r math hwn hefyd yn disgyn i ddosbarth arbennig penodedig yn yr un rheoliadau a Eiddo Gwag uchod, lle mae gan y Cyngor yr hawl i ganiatáu, i ganiatáu disgownt llai, neu i beidio caniatáu'r disgownt.

Penderfynodd Cyngor Gwynedd i beidio â chaniatáu unrhyw ddisgownt mewn achosion o'r fath.


Ymhlith yr eiddo a gaiff eu heithrio o'r dosbarthiadau ail gartref hyn, a lle bydd disgownt o 50% yn parhau yn berthnasol, y mae:

  • carafanau gwag;
  • eiddo sydd wedi'u dodrefnu ond yn wag oherwydd y mae gan y perchennog gyfrifoldeb i dalu Treth Cyngor mewn eiddo arall yn gysylltiedig â'i waith;
  • eiddo sy'n wag lle bo'r sawl sy'n gyfrifol i dalu yn gynrychiolydd personol y cyn-breswylydd ymadawedig a lle bu llai na 12 mis ers i'r ewyllys gael ei brofi neu i lythyrau gweinyddu gael eu cyflwyno.

ac o 1 Ebrill 2010

  • aelodau o'r lluoedd arfog y mae'n angenrheidiol iddynt fyw mewn eiddo a ddarparir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn er mwyn gwneud dyletswyddau eu swydd. Bydd y personau hynny nawr, sydd gyda ail gartref yng Nghymru ac sy'n gyfrifol am y dreth cyngor, o 1 Ebrill 2010 yn derbyn y disgownt o 50% ar eu ail gartref.


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 16/04/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]