Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Y Cyngor a Democratiaeth > Treth Cyngor
 

Treth Cyngor

Treth Cyngor ydi'r arian y mae pob cartref yn ei dalu tuag at gost cynnal gwasanaethau lleol.

 

Talu eich Treth Cyngor

 

Eich bil

Gallwch dderbyn eich bil Treth Cyngor drwy e-bost yn hytrach na'r post er mwyn helpu'r amgylchedd!

 

Newid yn eich amgylchiadau

 

I ble mae'r arian yn mynd?

Mae’r daflen manylion cyllidol Gwynedd a thaflen cyllideb y Comisiyndd Heddlu a Throsedd G.Cymru wedi eu hatodi ar waelod y dudalen hon:

Am grynodeb gwariant am y flwyddyn ariannol i ddod, edrychwch ar y daflen Taflen Manylion Gyllidol Gwynedd 2014-15 sydd wedi ei hatodi ar waelod y dudalen hon. 

Cysylltu â’r Gwasanaeth Trethi
Ffôn: (01286) 682700 / 682701
E-bostTrethCyngor@gwynedd.gov.uk
Cyfeiriad: Uned Refeniw, Penrallt, Caernarfon LL55 1BN

Neu beth am alw draw yn un o swyddfeydd y Cyngor:

Siop Gwynedd Caernarfon, Pencadlys Cyngor Gwynedd, Stryd y Castell, Caernarfon, LL55 1SE
Siop Gwynedd, Ffordd y Cob, Pwllheli, LL53 5AA
Siop Gwynedd, Penarlâg, Dolgellau, LL40 2YB.


Atodiadau

Taflen Manylion Cyllidol Gwynedd 2014 15.pdfpdf (pdf, 139k)
 
 
Comisiynydd Heddlu a Throsedd GCymru 2014 15.pdfpdf (pdf, 634k)
 
 
Llyfryn Gwybodaeth Treth Cyngor 2014 15.pdfpdf (pdf, 826k)
 

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 07/10/2014
 

Gweler Hefyd

Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]