Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Cynllunio ac Amgylchedd > Cefn Gwlad a Mynediad > Gwarchodfeydd Natur Lleol
 

Gwarchodfa Natur Leol Parc Dudley

Parc Dudley
Parc Dudley

Coedlan gymysg yw Gwarchodfa Natur Leol Parc Dudley, sydd yn llawn bywyd gwyllt cuddiedig.

Yn gorwedd ar lethrau isel Moel Smytho, mae'r safle cysgodol yma yn cynnig noddfa i fywyd gwyllt Dyffryn Gwyrfai. Yn warchodfa natur leol ers 1994, mae'r safle heddiw yn cynnig cyfle i chi gerdded ymysg rhywogaethau cuddiedig o adar, anifeiliaid a phlanhigion cynhenid, rhai ohonynt yn brin fel y gwybedog brith a ddaw yma o ogledd Affrica i nythu.

Ceir yma lwybr cylch gwastad o gwmpas rhan isaf y warchodfa ger y maes parcio a'r safle picnic, ble gellir gweld a chlywed amrywiaeth mawr o adar ac anifeiliaid llai. I'r rhai mwy mentrus, ceir cylchdaith 1 cilomedr o amgylch gweddill y goedlan, sydd yn eithaf serth a gwlyb dan draed mewn rhai mannau.

Ar agor i chi trwy'r flwyddyn, mae Parc Dudley yn cynnig hafan ddigyffro lle cewch ddianc o sŵn a helbul y byd o'ch cwmpas. Lleolir Parc Dudley ar ochr yr A4085 i'r de o bentref Waunfawr (SH 527 585).Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 06/05/2008
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]