Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Cynllunio ac Amgylchedd > Cefn Gwlad a Mynediad > Gwarchodfeydd Natur Lleol
 

Gwarchodfa Natur Leol Y Foryd


Y Foryd

Wedi ei lleoli i'r de-ddwyrain o Gaernarfon, mae'r Foryd yn fae rhynglanwol cysgodol, sy'n rhannol gaeedig i'r Afon Menai.

Ar lanw isel, mae oddeutu 250 hectar o gynefin mwd a thywod yn dod i'r golwg yn y bae, sydd yn gynefin bwydo pwysig i nifer o rywogaethau o adar cynhenid a mudol. Yn ystod y gaeaf, mae'r llecynnau rhynglanwol, ynghyd â'r morfa heli yn ne'r bae, yn dod yn fyw gydag amrywiaeth o adar dŵr ac adar hirgoes. Ceir yma heidiau mawr o dros 5,000 o chwiwell, nifer o hwyaid yr eithin, piod môr, gylfinirod a chornchwiglod, ynghyd â phibydd y mawn, pibydd coesgoch, ac os yn lwcus, ambell bibydd coeswyrdd a chwtiaid aur.

Ceir cuddfan adar a safle picnic wedi eu lleoli ar ochr ddwyreiniol y bae. Gallwch gyrraedd Y Foryd wrth ddilyn yr arwyddion brown a gwyn (llun hwyaden) o'r A487 i'r de o Gaernarfon, neu oddi ar yr A499 ger Llandwrog.

I ddefnyddio'r guddfan adar, cysylltwch gyda'r Uned Gefn Gwlad a Mynediad ar  01286 679 281.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 24/08/2011
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]