Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Cynllunio ac Amgylchedd > Cefn Gwlad a Mynediad > Gwarchodfeydd Natur Lleol
 

Gwarchodfa Natur Leol Traeth Lafan

Y warchodfa o dan eira
Y warchodfa o dan eira

Mae Traeth Lafan yn ymestyn 9.5 cilomedr o Fangor i Lanfairfechan, ar hyd arfordir gogleddol Gwynedd. Mae'n cynnwys amrediad o gynefinoedd blaendraeth, a mwd a thywod rhynglanw, sydd yn gorchuddio oddeutu 2,500 hectar o'r traeth ar lanw isel.

Wedi ei ddynodi gyda sawl dynodiad cadwriaethol megis Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, Ardal Gwarchod Arbennig, ac Ardal Cadwraeth Arbennig, mae'r traeth a'r tiroedd o gwmpas yn ardaloedd pwysig ar gyfer nifer o rywogaethau, yn enwedig adar. Yn ystod yr hydref a'r gaeaf, mae'r traeth yn cynnal y boblogaeth arfordirol fwyaf o wyachod mawr copog sy'n bwrw eu plu ym Mhrydain, ynghyd â niferoedd mawr o biod môr, hwyaid brongoch a hwyaid llygad aur.

Yn cael eu rheoli fel rhan o'r Warchodfa Natur Leol, ac yn ffinio gyda'r warchodfa, mae dwy warchodfa arall sy'n gorwedd ar y tir sych:

Morfa Madryn

Yn gorwedd ar y ffin rhwng siroedd Gwynedd a Chonwy, mae Gwarchodfa Natur Morfa Madryn yn gymysgedd o gynefinoedd tir gwlyb sy'n cael ei ffermio gan deulu o Dalybont. Gyda maint y warchodfa yn agosáu at 25 hectar, mae yma gymysgedd o goedlannau collddail, tir pori, pyllau dŵr croyw a gwelyau hesg. Mae'n warchodfa boblogaidd iawn gyda gwylwyr adar, a fydd yn dod yno i ddefnyddio'r tair cuddfan adar i wylio amrywiaeth o hwyaid a rhydwyr fel chwiwell a'r pibydd coesgoch. Wrth gwrs, un o'r prif atyniadau ym Morfa Madryn yw'r gornchwiglen, a fydd yn nythu ar y warchoda yn flynyddol. Unwaith yn aderyn cyffredin iawn ar diroedd amaethyddol yng Nghymru, mae'r aderyn swynol a dawnus yma nawr yn brin yn y rhan yma o'r wlad.

Gallwch gael mynediad i Forfa Madryn wrth ddilyn y llwybr arfordir am oddeutu milltir i'r gorllewin o'r Prom yn Llanfairfechan, cyffordd 15 oddi ar yr A55.

Morfa Aber

Lleolir Gwarchodfa Morfa Aber i lawr ar y traeth yn Abergwyngregyn. Ceir yma guddfan gwylio adar o ble gellir ymlacio wrth wylio heidiau o ylfinir, chwiwell, ac amrywiaeth o hwyaid wrth iddynt ddod i ben y traeth i gysgodi ar ben llanw. Os ydych yn lwcus, efallai gallwch gael cip olwg ar las y dorlan, yr iâr ddŵr, neu efallai'r dyfrgi wrth iddynt fwydo yn y pyllau dŵr croyw.

Dilynwch yr arwyddion gwarchodfa natur brown a gwyn i gyfeiriad y traeth o gyffordd 13 oddi ar yr A55.

Am wybodaeth bellach cysylltwch a'r Uned Gefn Gwlad a Mynediad ar  (01286) 679281.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 27/09/2011
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]