Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Cynllunio ac Amgylchedd > Cefn Gwlad a Mynediad > Gwarchodfeydd Natur Lleol
 

Gwarchodfa Natur Leol Parc y Borth

llun o Parc y Borth
Parc y Borth

Lleolir Parc y Borth yn uchel ar fryn y tu cefn i harbwr cysgodol Borth y Gest. Yn ymestyn i oddeutu 15 hectar, mae Parc y Borth y cynnwys coedlan dderw a thir porfa blodau gwyllt.

Mae'r safle ar agor trwy gydol y flwyddyn, a cheir yma rwydwaith dda o lwybrau i'ch tywys trwy'r goedlan ac i ben y bryn o ble ceir golygfeydd gwerth eu gweld o aber Afonydd Glaslyn a Dwyryd, a draw thua castelli Harlech a Chricieth a Phenrhyn Llŷn i'r gorllewin. I'r plant neu'r mwy mentrus, ceir yma hefyd gwrs cyfeiriadu, lle gallwch ddilyn cyfres o byst o gwmpas y safle i ddarganfod atebion i gwis sydd i'w gael ar daflen yn siop y pentref.

Yn y gaeaf, mae'r goedlan yn sefyll yn segur gyda'r coed derw fel sgerbydau noeth. Yn yr haf, ceir trawsnewid llwyr, gyda chanopi trwchus o ddail yn creu cysgod croesawgar ar ddiwrnodau poeth. Os yn lwcus, gallwch weld y gwybedog brith yn nythu yma yn ystod mis Mai, cyn cychwyn yn ôl am Yr Affrig yn yr hydref, neu glywed cnocell y coed wrth iddo dyllu am fwyd mewn pren yn uchel uwch eich pen.

Gallwch gael mynediad i'r safle ar hyd llwybr cyhoeddus ger ochr y lôn wrth yr harbwr yn Borth y Gest (SH 565 377), neu oddi ar Ffordd Morfa Bychan (SH560 378).Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 07/09/2011
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]