Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Cynllunio ac Amgylchedd > Cefn Gwlad a Mynediad > Gwarchodfeydd Natur Lleol
 

Gwarchodfa Natur Leol Lôn Cob Bach

Lon Cob Bach
Lon Cob Bach

Mae Gwarchodfa Natur Leol Lôn Cob Bach yn creu gwerddon o lecyn gwyrdd yng nghanol tref hanesyddol Pwllheli.

Fel prif dref farchnad Llŷn, mae gwreiddiau Pwllheli yn ymestyn yn ddwfn i hanes yr ardal amaethyddol a morwrol yma. Mae Lôn Cob Bach hefyd yn rhan o'r hanes hwnnw, gan y ffurfiwyd y tirlun presennol trwy sychu tir aber  Afon Rhydhir, wedi adeiladu'r Cob i gadw'r môr allan yn y ddeunawfed ganrif.

Erbyn heddiw, mae'r dref wedi lledaenu i orchuddio'r mwyafrif o'r tir amaethyddol da, gan adael y tir gwlyb ar ôl. O fewn ffiniau'r warchodfa, ceir tir pori gwlyb a morfa heli ar ochr ddeheuol y ffordd sirol o'r enw Lôn Cob Bach sydd yn rhedeg trwy ganol y warchodfa. Rheoli'r yr ardal hon trwy ei bori gyda cheffylau. I'r gogledd o'r lôn, ceir ardal o fwd rhynglanw a gwelyau hesg, sydd yn gynefin pwysig i nifer o rywogaethau o adar ac anifeiliaid megis glas y dorlan a'r dyfrgi.

Mae'r warchodfa ar agor trwy'r flwyddyn, a gallwch gael mynediad iddi ar droed ger swyddfeydd Cyngor Gwynedd ar Ffordd Y Cob (SH376 345), neu o'r maes parcio ar Lôn Cob Bach (SH371 345) yn ystod gwyliau a thymor yr haf.

 

Os am wybodaeth bellach ynglŷn â'r Warchoda Natur cysylltwch â'r Uned Gefn Gwlad a Mynediad ar 01286 679 281.


Atodiadau

Dehongli Lôn Cob Bachpdf (pdf, 927k)pdf (pdf, 1.34Mb)
 

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 20/04/2012
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]