Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Cynllunio ac Amgylchedd > Cefn Gwlad a Mynediad
 

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn (AHNE)

AHNE Llyn - arwyddbyst traddodiadol
AHNE Llyn - arwyddbyst traddodiadol

Mae rhan helaeth o Benrhyn Llŷn wedi ei ddynodi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE).  

Mae AHNE Llŷn yn un o bump ardal sydd wedi ei dynodi yng Nghymru. Y rhai eraill yw Penrhyn Gŵyr, Ynys Môn, Bryniau Clwyd, a Dyffryn Gwy.

Prif bwrpas dynodi ardal yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yw gwarchod harddwch naturiol yr ardal, sy’n golygu: 

  • amddiffyn bywyd gwyllt a phlanhigion
  • gwarchod nodweddion daearegol a thirlun yr ardal
  • gwarchod nodweddion archeolegol, olion hanesyddol a nodweddion pensaernïol.

Mae rheoli'r AHNE yn cynnwys pob agwedd o fywyd yn Llŷn, sy’n amrywio o gadwraeth bywyd gwyllt, twristiaeth, treftadaeth a chaniatâd cynllunio i enwi ond rhai.

Mae AHNE Llŷn hefyd yn gyfrifol am weinyddu’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy.  Mae'r gronfa hon yn cynnig cymorth grant ar gyfer prosiectau amgylcheddol, economaidd a chymunedol arloesol sy'n datblygu a phrofi ffyrdd newydd o fyw yn fwy cynaliadwy o fewn yr AHNE.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan  yr AHNE: www.ahne-llyn-aonb.orgMethu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 21/09/2011
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]