Mae Cyngor Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn
Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Addysg a Dysgu > Amgueddfeydd > Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor
 

Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor

Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor
Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor
'Nod Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor yw cyfrannu tuag at ddealltwriaeth o hanes a diwylliant Gwynedd a'i phobl trwy gasglu, gofalu am, a darparu mynediad at ei chasgliadau er mwyn i bawb rannu yn ei threftadaeth gyfoethog.'

Hon yw'r unig amgueddfa gyffredinol yng Ngwynedd. Mae dysgu am ffyrdd o fyw cenedlaethau y gorffennol yn ein galluogi i osod ein profiadau ni yng nghyswllt datblygiad stori. Mae'r ddealltwriaeth hon yn cyfoethogi ein bywydau. O pa ran o'r casgliadau mae eich hoff eitem yn dod? Bydd pob ymwelydd yn gadael gyda chof arbennig o hoff wrthych. Beth fydd eich atgof chi?

Oriel yr Amgueddfa
Byddwch yn siŵr o ddod o hyd i rywbeth o ddiddordeb yn yr Oriel. Cynhwysir darluniau, ffotograffau a cherfluniau yn ein rhaglen amrywiol o arddangosfeydd dros dro.

Cyfeillion Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor
Beth am ymuno â'r Cyfeillion? Maent yn cefnogi'r Amgueddfa a'r Oriel mewn amrywiol ffyrdd, ynghyd â darparu digwyddiadau addysgol a chymdeithasol i aelodau.

Siop yr Amgueddfa
Dewch i ymweld â'r siop gyda'i amrywiaeth o grefftwaith safonol... os yn edrych am anrheg arbennig ni chewch eich siomi.

Cofiwch - Defnyddiwch y cysylltau ar y chwith i ddod o hyd i fwy o wybodaeth a map o sut i ddod o hyd i ni.

 


Datblygiadau diweddaraf
Rydym yn y broses o ddatblygu prosiect fydd yn trawsnewid yr amgueddfa a’r oriel er budd trigolion ar draws y sir.  Os yn llwyddiannus wrth ddenu cyllid o amryw ffynonellau bydd Plas yr Esgob yn cael ei adnewyddu i ddod yn amgueddfa ac oriel celf agored gyda mynediad i bawb.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn yr atodiad isod:


Atodiadau

Paneli Ymgynghori: Amgueddfa ac Oriel Bangorpdf (pdf, 2.97Mb)
 

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 02/05/2013
 

Cysylltau Allanol

 
 
 
 
*Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]