Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Cynllunio ac Amgylchedd > Cefn Gwlad a Mynediad > Lonydd Glas
 

Lôn Eifion

Byddai rhai yn dweud mai Lôn Eifion yw'r daith fwyaf adnabyddus o'r bump ar y rhwydwaith.  Yn sicr, mae'n ddigon hawdd gweld pam fod y llwybr yn boblogaidd, gyda'i lecynnau tawel cysgodol, a'i olygfeydd godidog.  Pam na ewch i weld y panorama o'ch cwmpas o Ben Llŷn, Bae Caernarfon, Ynys Môn ac Eryri?

Dilynwch Lôn Eifion trwy goridorau gwyrdd o goed a phlanhigion cynhenid sy'n ymestyn am 20 cilomedr (12 milltir) rhwng tref brysur Caernarfon a phentref gwledig Bryncir i'r de.  Mae'r llwybr yn weddol wastad, gyda chyfuniad o wyneb tarmac (Llanwnda-Graianog) a llwch cywasgedig.

Mae Lôn Eifion yn rhan o Lôn Las Cymru, taith rhif 8 ar y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol.

(Uned Cefn Gwlad a Mynediad, Cyngor Gwynedd, 01286-672255)Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 19/02/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]