Map of the site  |  Text size: A (normal) | A (medium) | A (large)  |  Contrast: A (normal) | A (medium) | A (high)  |  Accessibility  |  Help

   
HomeContact usDo it onlineA-Z of servicesDepartmentsMapsMy AccountCymraeg
You are here: Home > Council and Democracy > Councillors, Democracy and Elections > Community Councils
 

Meirionnydd Community Clerks

Aberdyfi

Mr Neil Storkey
Council Office
Literary Institute
Aberdyfi
Gwynedd
LL35 0LN
(01654) 767816
aberdyficouncil@btconnect.com

Abermaw/Barmouth (Town)

Ms. Sue Phillips
Clerk to the Council
Glanllyn
Water Street
Barmouth
Gwynedd
LL42 1AT
sue.seaview2@gmail.com

Arthog

Alys Williams
Lluest Wen
Francis Ave
Fairbourne
Gwynedd
LL38 2EQ 

alysacc14@gmail.com

Y Bala (Town)

Lis Puw
Council Office
Henblas
High Street
Bala
Gwynedd
LL23 7AE
07786 662905
cyngorybala@outlook.com

Brithdir, Llanfachreth a Rhydymain

Mr. Henry M. Edwards
Arfryn
16 Cae'r Dderwen
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1GE
(01341) 422232

Bryncrug

Mrs Eileen Jones
Hafan Deg
Abertrinant
Bryncrug
Tywyn
Gwynedd
LL36 9RG
(01654) 782281

Corris

Mrs Christina Miller
Suite 1
Fronfelen Hall
Corris
Machynlleth
Powys
SY20 9TF
(01654) 761307

Dolgellau (Town)

Mr Rhys Williams
Tan y Coed
Nant y Gader
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1LB
(01341) 421071

Dyffryn Ardudwy a Thalybont

Mrs Annwen Hughes
Plas Uchaf
Talsarnau
Gwynedd
LL47 6YA
(01766) 780971
annwen@btconnect.com

Ffestiniog (Town)

Mrs Ann Coxon
Council Office
5 High Street
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3ES
(01766) 832398
cyngortrefffestiniog@yahoo.co.uk

Ganllwyd

Mr Rhys Llywelyn
Gelli Goch
Trawsfynydd
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 4YD
(01341) 440754

Harlech (Town)

Mrs Annwen Hughes
Plas Uchaf
Talsarnau
Gwynedd
LL47 6YA
(01766) 780971
annwen@btconnect.com

Llanbedr

Mrs Morfudd W Lloyd
Tyddyn Hendre
Llanbedr
Gwynedd
LL45 2PL
(01341) 241645
tyddynhendre@tiscali.co.uk

Llandderfel

Mrs Bethan Jones
Hafod y Bryn
Cwmtirmynach
Y Bala
Gwynedd
LL23 7ED
(01678) 520632
hafodbryn632@btinternet.com

Llanegryn

Mrs Llywela Carol Hughes
Tŷ'r Ysgol
Llanegryn
Tywyn
Gwynedd
LL36 9SS
(01654) 710613
c.hughes74@btinternet.com

Llanelltyd

Mr Henry M. Edwards
Arfryn
16 Cae'r Dderwen
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1GE
(01341) 422232

Llanfair

Mrs Annwen Hughes
Plas Uchaf
Talsarnau
Gwynedd
LL47 6YA
(01766) 780971
annwen@btconnect.com

Llanfihangel-y-Pennant

Mrs Eileen Jones
Hafan Deg
Abertrinant
Bryncrug
Tywyn
Gwynedd
LL36 9RG
(01654) 782281

Llanfrothen

Mr Kenneth Ll. Willams
18 Stryd Glaslyn
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9EG
(01766) 513633

Llangelynnin

Mrs Glenda Edwards
Elfan
Llwyngwril
Gwynedd
LL37 2JJ
(01341) 250291
gleneds@virginmedia.com

Llangywer

Lis Puw
Bedw Gwynion
Llanuwchllyn
Y Bala
Gwynedd
LL23 7TW
(01678) 540654  /  07896 964120
lis_puw@hotmail.co.uk

Llanuwchllyn

Lis Puw
Bedw Gwynion
Llanuwchllyn
Y Bala
Gwynedd
LL23 7TW
(01678) 540654  /  07896 964120
lis_puw@hotmail.co.uk

Llanycil

Mrs Bethan Jones
Hafod y Bryn
Cwmtirmynach
Y Bala
Gwynedd
LL23 7ED
(01678) 520632
hafodbryn632@btinternet.com

Maentwrog

Carys Haf Jones
4 Heol Bowydd
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3HL
(01766) 832442 / 07900 154947
carys_haf@yahoo.co.uk

Mawddwy

Mr Huw Tomos Jones
Henllys
Mallwyd
Machynlleth
Powys
SY20 9HS
(01650) 531405
huwjones792@btinternet.com

Pennal

Mrs Deilwen Breese
Gogarth
Pennal
Machynlleth
Powys
SY20 9LB
(01654) 791235
brees2000@aol.com

Penrhyndeudraeth (Town)

Mr Glyn Roberts Ysw.
3 Tai Meirion
Beddgelert
Gwynedd
LL55 4NB
(01766) 890483
glynctp@btinternet.com

Talsarnau

Mrs Annwen Hughes
Plas Uchaf
Talsarnau
Gwynedd
LL47 6YA
(01766) 780971
annwen@btconnect.com

Trawsfynydd

Ellen ap Dafydd
Administrative Officer
Traws - Newid
Llys Ednowain
Trawsfynydd
Gwynedd
LL41 4UB
(01766) 770324
llysednowain@btconnect.com

Tywyn (Town)

Mr Elwyn Evans
Council Office
High Street
Tywyn
Gwynedd
LL36 9AD
(01654) 712411
tywyntowncouncil@btconnect.comCan't find what you're looking for? Use the A-Z or search the site
Last updated: 01/10/2014
 
Terms and Conditions|Privacy and Cookies|© Gwynedd Council 2014
Skip to [ top of page ]